Diccionari Biogràfic de Dones

Diccionari Biogràfic de Dones

Mapa
La contribució de les dones a l'esdevenir de la història dels territoris de parla catalana ha estat una constant des de l'antiguitat fins a l'actualitat. La seua participació en l'avenç de la societat catalana ha tingut, en alguns casos, un cert relleu públic.

En la seua major part, però, bé siga per l'àmbit de la seua dedicació, bé perquè la seua tasca no ha rebut el reconeixement merescut, han passat desapercebudes. La manca d'estudis i de projecció pública sobre les aportacions de les dones en les diverses esferes de la societat catalana pot conduir a l'oblit d'unes persones que, reconegudes o no, han tingut i tenen un pes substancial en el desenvolupament de nostra societat.

La dispersió i la fragmentació de la informació sobre les dones, la seua pràctica invisibilitat en obres de referència, com ara enciclopèdies i diccionaris, actuen com a elements desincentivadors per a la investigació i també per a la presència de dones i de les seues realitzacions en els mitjans de comunicació.

La Generalitat de Catalunya, el Consell de Mallorca i la Xarxa Vives d’Universitats van activar en 2010 aquest diccionari en línia d’accés públic i gratuït que ofereix un extens recorregut al llarg de la història dels territoris de parla catalana entre els segles I i XXI a través de 655 biografies. Un projecte que vol posar de relleu la participació de les dones en la història de la societat catalana.

El DBD va ser impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Consell de Mallorca amb l’objectiu de donar a conèixer la contribució que les dones han fet en la història dels territoris de parla catalana des de diferents camps de coneixement i àmbits d’actuació. En la seua elaboració, a càrrec de la Xarxa Vives, han treballat investigadors i grups de recerca universitaris en estudis de les dones i de gènere.