Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 1011

María del Socorro Solanich Lacombre

Naixements. xix
Defunciós. xx
CondicióActivitat Lliberal
OcupacionsMestra, regidora municipal
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsEscola Annexa a la Normal de Xiquetes (Alacant)
Escola Normal d'Alacant
Ajuntament d'Alacant
Llocs de vinculació

Biografia

Fou mestra de l’Escola Graduada Annexa de Xiquetes des de 1911 i també directora. Durant la Dictadura de Primo de Rivera fou nomenada regidora i designada suplent del regidor-jurat, vocal de la Comisió d’Instrucció Pública de la Comissió Especial de l’Eixample.

Des de desembre del 1924 a febrer de 1930 va lluitar junt amb dues companyes regidores, Catalina García-Trejo i Cándida Jimeno Gargallo, per aconseguir millorar les condicions dels locals escolars i augmentar el nombre de places, ateses les escasses escoles públiques. S’endreçaren locals o es donaren altres propis, més adequats per a algunes escoles que estaven instal·lades en llocs dedicats a altres serveis. Es va acordar la construcció d’una escola nova en la partida de Bacarot i s’alquilaren cases per a mestres a Tabarca. El 1926 es concediren 8.000 pessetes per a contribuir a la construcció del centre Primo de Rivera de la ciutat. L’Ajuntament contribuïa amb el solar i una xicoteta quantitat del cost de l’obra. Alhora, però, l’Escola Jardí ja no tenia jardí ni condicions i l’obriren en la ciutat 8 centres escolars religiosos.

Malgrat els esforços de l’Ajuntament, la premsa alacantina continua denunciant la manca d’escoles, sobretot als barris i la manca de condicions higèniques i materials dels locals.

El curs 1926-1927 arriba com a professora a l’Escola Normal de Mestres. Després de la Guerra Civil, és nomenada directora de la Graduada Annexa de Xiquetes, professora de l’Escola Normal de Pràctiques i de Música, segons l’acta del claustre de 8 de març de 1940 de l’Escola Normal, per la seua afecció al Gloriós Moviment Nacional. Es jubilà aquest mateix any.


Referències bibliogràfiques

http://www.alicantevivo.org/2007/11/nuestra-provincia-en-el-recuerdo.html>. [Consulta: 23/10/2009].

La enseñanza en la ciudad de Alicante. Primer tercio del siglo actual. Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, Diputación Provincial de Alicante.

, 20-7-1919.


Referències audiovisuals

la Facultat d'Educació. Llibre d'Actes de Sessions de Claustre (caixa EM 014).


Biografia n.1011 per Isabel Domènech Jimenez
2010-10-08 15:32:03

Tornar Inici