Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 1221

Pilar Pascual de Sanjuán

Naixement(Cartagena)
Octubre de 1827
DefuncióBarcelona
Barcelonès
Novembre de 1899
CondicióMestra, Escriptora
OcupacionsMestra, escriptora
Condició jurídico-étnicaCasada
Vídua
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsEl Monitor de Primera Enseñanza
Societat Barcelonina d'Amics de la Instrucció
Escola Normal de Barcelona
Llocs de vinculació

Biografia

Després de casar-se amb el farmacèutic de Mequinensa, Pascual es va presentar pel seu compte als exàmens de mestra elemental i superior, títols que va obtenir amb la màxima qualificació. Traslladats a Lleida, va obrir amb èxit una escola privada de nenes, però vídua als 30 anys, va decidir ingressar en el Magisteri públic, on les garanties de seguretat laboral eren més elevades.Va exercir a escoles de nenes de Sant Joan de Vilassar, Manresa i Sabadell i, finalment, es traslladà a Barcelona on va ser regent de l'escola elemental adscrita a l' Escola Normal femenina durant trenta-set anys.

Pascual defensava la doctrina de les esferes separades entre homes i dones i exaltava l’ideal de feminitat imperant a l’època. Tot i que no qüestionava els trets fonamentals d’aquesta dicotomia, quan definia el model de dona basat en la figura de l’àngel de la llar, ho feia des d’una perspectiva pròpia que pretenia dignificar-lo per millorar l’autoestima i les condicions de vida de les dones. Aquesta opció, atesos els estrets límits d’actuació que es reconeixien a les dones de mitjan segle XIX, cal valorar-la com una de les poques estratègies d’intervenció viables del moment. Un exemple prou il·lustratiu el podem trobar quan criticava la doble moral de l’època i proclamava la superioritat moral de les dones. Aquesta constatació la portava a proposar que els valors i el comportament moral de les dones havien de convertir-se en un model a imitar per part dels homes. També defensava l’educació física de les nenes, amb propostes de jocs, balls i exercicis gimnàstics, per tal de compensar un excessiu sedentarisme propiciat pel predomini dels treballs de costura a les escoles femenines.


Obra

Pascual de Sanjuán, Pilar (1863). Los albores de la vida. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1863). Año Evangélico para las niñas. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1863). Colección de máximas morales en versos endecasílabos. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1863). Oraciones en verso, para la entrada y salida de la escuela y para los sábados por la tarde, a la Virgen. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1864). Preceptos morales para la infancia, basados en hechos históricos. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1865). Guía de la mujer en el siglo actual o lecciones de economía doméstica para las madres de familia. Barcelona: Camí.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1867). La fe de la infancia. Devocionario para los niños. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1869). La moral de la historia. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1872). El Nuevo Fleury. Barcelona. Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1875). Los deberes maternales. Cartas morales de una maestra a una madre de familia sobre la educación de la mujer. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1875). El Trovador de la niñez. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1877). El sendero de la virtud. Barcelona: J. Jepús.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1877). Epistolario manual para las señoritas. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1880). El primer libro de las niñas. Nuevo método de lectura. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1881). Flora o la educación de una niña. Barcelona: Paluzie.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1884). Breve tratado de urbanidad para las níñas. Barcelona: Paluzie.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1885). Prontuario del ama de casa. Tratado elemental de labores para las niñas y las jóvenes. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1885). La familia. Cartas a una madre sobre la educación de sus hijos. Barcelona: J. Jepús.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1885). Las obras de misericordia explicadas a los niños por medio de historietas morales. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1886). El credo o símbolo de los apóstoles con imágenes. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1889). La educación del sentimiento. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1890). Flores del Alma. Colección de poesías. Barcelona: J. Jepús.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1890). Los sacramentos con imágenes. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1891). Escenas de familia. Barcelona: Paluzie.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1893). Ramillete místico. Piadosos ejercicios del mes de mayo dedicados a la santísima Virgen María. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1893). A través del mar. Cartas sobre Historia de un padre a su hijo. Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar; ViñasCusí, Jaime (1896). La educación de la mujer. Tratado de Pedagogía para las maestras de primera enseñanza.Barcelona: Bastinos.

Pascual de Sanjuán, Pilar (1897). Noches de estío. Barcelona: Bastinos.


Referències bibliogràfiques


Referències audiovisuals

Expedient personal de Pilar Pascual de Sanjuán. En: [Expedientes personales de Maestras] Pasalaigua-Paz. 1873-1918. Lligall 21/3/8/5. Secció d'ensenyament primari. Arxiu de la Universitat de Barcelona.


Referències gràfiques

Coberta d'una de els obres escrites per Pilar Pascual de San Juan. Font: http://marudemarbella-tallergrabado.blogspot.com/2008_06_01_archive.html[Consulta: 24/02/2010].


Biografia n.1221 per Esther Cortada Andreu
2010-10-04 19:34:04

Tornar Inici