Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 1232

Rosa Sensat Vilà

NaixementMasnou
Maresme
Juny de 1873
DefuncióBarcelona
Octubre de 1961
Relacions familiars:Mare d'Angeleta Ferrer i Sensat (1904-1992).
CondicióMestra, Pedagoga
OcupacionsMestra, pedagoga
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsEscola del Bosc (Barcelona)
Grup Escolar Milà i Fontanals (Barcelona)
Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona (Barcelona)
Llocs de vinculació

Biografia

Rosa Sensat era una excel·lent brodadora, però també destacava en els estudis.La mare i l'àvia vanatendre els seus desitjos i van matricular-la a l'Escola Normal.Tambévan buscar-li el millor col·legi particular per preparar els exàmens.Com no tenia on allotjar-se a Barcelona, van aconseguir que la directora del prestigiós Col·legi Barcelonès, Àngela Vallès, l'acceptés a casa seva. Així, aquesta professora es va convertir en elprincipal referentacadèmic i professional deSensat i, finalment, en la seva sogra.

la Institució Lliure d'Ensenyament. Tambéhi aconseguí el títol de mestra normal, el qual li permeté guanyar per oposició la plaça de labors de l'Escola Normal d'Alacant. Finalment, s’encarregà de les classes de ciències, la seva veritable passió, i hi pogué aplicar una metodologia innovadora fins que, en trobar-se embarassada, renuncià a la plaça i demanà el trasllat a una escola de nenes de Barcelona.

la Diagonal on va escriure un diari de classe que mostra el seu elevat grau de dedicació i entusiasme. Hi destaquen les activitats capdavanteres, com organitzar sortides escolars o reduir el temps dedicat a labors, per destinar-lo a l'estudi de la natura o a fer pràctiques de tipus experimental. En tot moment es fa palesa lavoluntat de crear un ambient escolar acollidor, similar al d'una llar, i enfortir el caràcter de les nenes i el seu sentit de la dignitat.

la Segona República, va acceptar deixar la seva estimada escola i assumir la direcció del Grup escolar Milà i Fontanals, on, més tard, va haver d’afrontar la guerra.

Rosa Sensat va ser una gran divulgadora. Va participar en congressos i va impartir cursos i conferències on explicava els principis de l'Escola Nova i els plantejaments del moviment internacional a favor d'un ensenyament domèstic de caire científic. Les seves principals aportacions es van concretar en propostes encaminades a racionalitzar els continguts i la didàctica de les matèries escolars considerades exclusivament femenines,així coma apropar els principis científics a la realitat i les vivències de l'alumnat.Eren en realitat les dues cares d'una mateixa moneda, la necessitat de renovar la didàctica de les ciències per fer-les més vitals i més atraients i la necessitat de bastir uns arguments inqüestionables que permetessin la incorporació de sòlids coneixements científics en els programesde les escoles femenines.

Aquesta doble proposta cal inscriure-la en el marc del feminisme català de principis del segle XX, moviment al qual Sensat va estar estretament vinculada. De fet,se la pot considerar una figura clau, ja que va actuar defil conductor entre la generació de les primeres feministes catalanes i la posterior fornada de mestrescompromeses en la modernització i dignificació de l'escola de nenes.


Obra

Llibres:

Sensat, Rosa (1912). Viaje pedagógico a Francia, Suiza y Alemania en el año 1911. Memoria presentada al Ayuntamiento de Barcelona por varios maestros públicos. Barcelona: J. Horta impr.

Sensat, Rosa (1921). Curs normal d'ensenyament domèstic per a mestresses. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Sensat, Rosa (1922). Discurs de l'acteinauguralal del curs 1922-1923. Barcelona: Institut de Cultura i Blblioteca Popular de la Dona.

Sensat, Rosa (1922). Rapport de la directrice et professeur du curs Rosa Sensat présenté au IIIème Congrès d'Enseignement ménager. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Sensat, Rosa (192-?). Del vestit i la seva conservació. Barcelona: Consell de Pedagogía de la Mancomunitat de Catalunya.

Sensat, Rosa (1923). Les ciències en la vida de la llar. Barcelona: Publicacions de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. També edició facsímil (1998). Barcelona: Altafulla.

Sensat, Rosa (1927). Como se enseña la economía doméstica. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía.

Sensat, Rosa (1934). Hacia la nueva escuela. Madrid: Publicaciones de la Revista de Pedagogía. Versió catalanaSensat, Rosa(1996).Vers l'escola nova. Vic: Eumo.

Articles, congressos i capítols de llibre:

Sensat, Rosa (1912). "Escuelas especiales de higiene y economía doméstica. Necesidad de la enseñanza de la higiene infantil en las normales de maestras y en las escuelas de niñas". En: 1r Congreso Español de Higiene Escolar. Barcelona: Imp. de Viuda de Francisco Badía Cantenys, p. 183-193.

Sensat, Rosa (1916). "Verdadero concepto de los deberes sociales de la mujer y estudio sobre la educación que debiera dársele para cumplir con su misión de esposa y madre". En: Educación Femenina. Cursillo de Conferencias. Barcelona: Parera, p. 99-123.

Sensat, Rosa (1918). "Resum de les converses tingudes amb la D. Rosa Sensat respecte al funcionament de les colònies escolars". En: Colonias escolares: conversaciones pedagógicas. Barcelona: Tip. Lit. M. Sivit, p. 12-16.

Sensat, Rosa (1922). "La enseñanza de la economía doméstica". Revista de Pedagogía, núm. 8 (agosto 1922), p. 285-295.

Sensat, Rosa (1922). "Rapport de Mme. Rosa Sensat". En: 3ème Congrès International d'Enseignement Ménager. Paris: [s.n.], p. 62-69.

Sensat, Rosa (1924). "Estudio de los colores". La vida en la escuela, núm 6, p. 43-46, suplement de Revista de Pedagogía, núm. 30 (junio 1924).

Sensat, Rosa (1926). "La enseñanzadoméstica en Barcelona". Revista de Pedagogía, núm. 52 (abril 1926), p. 158-164.

Sensat, Rosa (1929). "La escuela al aire libre". Revista de Pedagogía, núm. 85 (enero 1929), p. 15-22.

Sensat, Rosa (1930). "Momentos escolares". Revista de Pedagogía, núm. 101 (mayo 1930), p. 196-204.

Sensat, Rosa (1930). "L'Institut de Cultura y Biblioteca Popular: rapport presenté par Mme. Rosa Sensat". En: 4ème Congrès International d'Education familiale. Louvain: Imp. M. Istas, vol 5, p. 18-21.

Sensat, Rosa (1932). "Nuestras clases de párvulos". Revista de Pedagogía, núm. 128 (agosto 1932), p. 285-295.

Sensat, Rosa (1933). "Los estudios de la naturaleza en la escuela primaria". Revista de Pedagogía, núm. 141 (septiembre 1933), p. 391-396.

Sensat, Rosa (1933). "Reflexions sobre el moment actual de la nostra escola pública". Revista de Psiclogia i Pedagogia, núm. 4 (novembre 1933), p. 406-415.

Sensat, Rosa (1934). "Hacia la nueva escuela". Revista de Pedagogía, núm. 156 (diciembre 1934), p. 543-551.

Sensat, Rosa (1935). "Problema d'educació". Claror, núm.2 (juny 1935), p. 34-35.


Referències bibliogràfiques

Ainaud de Lasarte, Josep M. (2001). «Rosa Sensat, (1873.1961)». En: Mestres que han fet Catalunya. Barcelona: Mediterrània, p. 37-40.

Bernal, J.M. (2001). Renovación pedagógica y enseñanza de las ciencias: medio siglo de propuestas y experiencias escolares (1882-1936). Madrid: Biblioteca Nueva.

Caivano, Fabricio(2000). «La meitat del camí». El País. Quadern de cultura, (27 de gener del 2000).

Cortada Andreu, Esther (1988).Escuela mixta y coeducación en Cataluna durante la II República. Madrid: Instituto de la Mujer.

Cortada, Esther; Macià, Elisenda(1990-1991). «Escola, ciència i llar: la nova economia domèstica i la formació del professorat ménager». Educació i Cultura, Revista mallorquina de pedagogia, núm. 8-9, (1990-1991), p. 115-121.

Cortada Andreu, Esther (2005). «Rosa Sensat Vilà. Devoción por la naturaleza». En: Treinta retratos de maestras. Madrid: CISSPRAXIS, p. 31-36.

Cortada Andreu, Esther (2008). «Feminisme i educació als inicis del segle XX». En: Pedagogia, política i transformació social (1900-1917). L'educació en el context de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona: Societat d'Història dels Països de Llengua Catalana, filial de l'Insitut d'Estudis Catalans, p. 199-226.

www.gencat.cat/icdones[Consulta: 12/08/2009].

Diego Pérez, C.(1996). «Rosa Sensat (Masnou, 1873-Barcelona, 1961)». En: Ruiz Berrio, J. (dir.). La educación en España. Textos y Documentos. Madrid: Actas, p. 240-242.

Dones pedagogues. Calendari 2001. Institut Català de les Dones.

http://www20.gencat.cat/docs/icdones/Documents%20web%20antiga/Arxius/pub_calendari2001.pdf[Consulta: 4/11/2009].

Gonzàlez-Agàpito, Josep (1989). Rosa Sensat i Vilà, fer de la vida escola. Barcelona: Edicions 62.

Gonzàlez-Agàpito, Josep (1996).«Cronologia, bibliografia i pròleg». En:Sensat, Rosa.Vers l'escola nova. Vic: Eumo.

«Homenatge a Rosa Sensat» (1992). En: Els debats de l'Institut: cicle de conferències i taules rodones. Barcelona: Insittut Català de la Dona.

La mestra Rosa Sensat (2007). Informació bibliogràfica de la Biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, 39.

http://www.rosasensat.org/biblioteca/6rosa.html[Consulta: 12/08/2009].

Morante Valero, Francisco (1995). «Renovació pedagògica i repressió franquista de postguerra: el cas de Rosa Sensat i Vilà». En: Temps d'educació, núm. 13, (1er semestre 1995), p. 221-241.

«Rosa Sensat: l'escola de la vida» (2006). En: Catalunya Recerca, núm. 12 (juny 2006), p. 28-29.

http://www10.gencat.net/dursi/generados/catala/recerca/recurs/doc/cat_recerce_tota.pdf[Consulta 4/11.2009].

«Sensat i Vilà, Rosa (El Masnou, Barcelona, 17-VI-1873-Barcelona, 1-X-1961)» (2000). En:Mujeres en la historia de España. Barcelona: Planeta, p. 685-688.

Solsona, Núria (1999) .«La educación dirigida a las amas de casa. Las aportaciones de Rosa Sensat». En: Interacciones ciencia y género. Discursos y prácticas científicas de mujeres. Barcelona: Icaria, p. 233-257.


Referències orals

Conversa mantinguda amb Angeleta Ferrer Sensat, filla de RosaSensat(03/07/1986).


Referències audiovisuals

Sensat, Rosa. Cursos ambulants de l'Escola d'Estiu. 2conferències de R.S. a Canet organitzades pel Consell de Pedagogia. 7 i8/7/17. Carpeta 4.2.5. Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de MestresRosa Sensat.

Sensat, Rosa. Diaris de Rosa Sensat i Vilà (1914-1928) . Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de MestresRosa Sensat. (Consta de vuit quaderns manuscrits) Versió digital en línia a http://mdc.cbuc.cat/cdm4/document.php?CISOROOT=/rosasensat&CISOPTR=174[Consulta: 4/11/2009]

Sensat, Rosa. Las escuelas de niñas. Conferència de R. S. dins d'una sèrie de conferències pedagògiques provincials. 31/8/17. Guió de la conferència. Carpeta 4.2.6. Arxiu Rosa Sensat. Biblioteca de l'Associació de MestresRosa Sensat.


Referències gràfiques

Font: http://www.bcn.es/escoladebosc/historia.htm[Consulta: 24/02/2010].


Biografia n.1232 per Esther Cortada Andreu
2010-10-08 14:52:24

Tornar Inici