Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 180

Dolors Monserdà i Vidal

Dolors Monserdà de Macià

NaixementBarcelona
Barcelonès
Juliol de 1845
DefuncióBarcelona
Barcelonès
Març de 1919
Relacions familiars:Filla de Josep Monserdà, relligador, i de Beatriu Vidal. Germana del pintor Enric Monserdà, qui va decorar la sala del Consell de Cent de Barcelona.
Es va casar amb l'argenter Eusebi Macià. Va ser mare de quatre fills, Eusebi, que morí als nou mesos, Angelina, Dolors i Encarnació, que morí als 5 anys. Angelina és va casar amb l'advocat Antoni Borrell. Dolors es va casar amb l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, qui va ser president de la Mancomunitat de Catalunya.
CondicióMestressa De Casa, Escriptora
OcupacionsEscriptora, activista social
Condició jurídico-étnicaCasada
Vídua
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsPatronats d'Obreres de l'Agulla
Lliga de Compradores
Llocs de vinculació

Biografia

Segons Feliu Elias, l'obrador del pare era «un ver club liberal» que acollia en les seves tertúlies, personatges com Frederic Soler, Emili Vilanova, Marià Aguiló, Abdó Terrades, Narcís Monturiol i Josep Anselm Clavé. No és estrany, doncs, que Dolors Monserdà, gairebé adolescent, comencés a escriure estimulada per un context on la lectura i el debat ideològic eren habituals.

el 18 de març de 1865, es va casar amb l'argenter Eusebi Macià i Pujol, que treballava al taller familiar del carrer de l'Argenteria. Va tenir quatre fills. Eusebi, nascut el 1866, que morí als nou mesos; Angelina, el 1868; Dolors, el 1870; i Encarnació, el 1872, que morí als cinc anys.

Teresa o un jorn de prova, el 1876. Molts anys després, el 1913, va escriure, Amor mana, no representada.

La poesia va ser, en un primer moment, vehicle del seu pensament i de les seves emocions. La mort dels seus fills, Eusebi i Encarnació, a la qual recorda en el poema Ma corona, la van menar a participar en jocs florals i certàmens literaris.

Molts van ser els premis i accèssits que Monserdà aconseguí arreu dels Països Catalans tot i que se li va resistir el mestratge en Gai Saber. El 1909, Monserdà va presidir el Jocs Florals de Barcelona, any en què Caterina Albert va guanyar el premi Fasthenrat amb Solitud.

Aplegà gran part de la seva producció poètica en dos reculls: Poesies catalanes (1888) i Poesies (1911).

Feminal.

la Biografia de Maria Josepa Massanés i Dalmau (1915).

La Quitèria (1906), Maria Glòria (1917) i la pòstuma Buscant una ànima (1920). Alguns dels seus contes els aplegà en el recull Del món (1908).

D’ençà el 1910 es dedicà plenament a la fundació i direcció del Patronat per a les Obreres de l'Agulla, obra en què es va materialitzar el seu compromís social amb un dels sectors de dones més desafortunats, el de les cosidores.

Com a compendi de la seva ideologia publicà l’assaig Estudi feminista. Orientacions pera la dona catalana (1909), que recull el seu pensament i les seves reflexions sobre el paper social de la dona.

la Canadenca.


Obra

Volums i opuscles

1. Teatre:

Sembrad y cogereis [.] Comedia en tres actos y en verso original de D.a Dolores Monserdá de Maciá. Estrenada con éxito extraordinario en el Teatro Romea la noche del 5 de enero de 1874. (Barcelona, Establecimiento Tipográfico de Jaime Jepús, 1874), 64 ps., 21 cm.

Teresa. Comedia en 2 actes y en vers de na Dolors Moncerdá de Maciá. Estrenada en lo Teatre Romea la nit del 24 de Febrer de 1876 [Edició per capítols dins «Lo Gay Saber» (Barcelon­a), 1 desembre 1880 - 1 abril 1881), ps. 266-268; 8-11, 21-22, 33-34, 41-43, 52-54, 66-67, 77-78, 21 cm.

Amor mana[.] Comedia en tres>

2. Poesia:

Poesies Catalanes [Portada amb il·lustració d’Enric Monserdà. Anotacions de l'autora] (Barcelona, Imprempta «La Renaixensa», 1888), 248 ps. , 20 cm. [Conté 54 poemes: A Deu, La nit de Reys, Otger, Ma corona, La assumpció de la Verge, A les belles arts, L'obrer catalá, Les set ferides, La d'ahir y la d'avui, Andalucía, Nit de Nadal, A Barcelona, L'anyorament de la Patria, En l'album del llorejat poeta D. Artur Masriera y Colomer, La prometensa, Sant Joseph de Calassanz, Sense feyna, Lo primer crim, Berenguer lo vell, La set de Jesús, Lo decret dels Jochs Florals, Un tresor, Tal farás tal trobarás, La fé perduda, Redempció, La comtesa Malta, L’anell del mort, Amor de mare, Al Sant Cristo de Lepant, Espines, Romeria popular, Quinze anys, Lo vint y quatre de Maig, Aplech á les Astunes, Lo cant del treball, Del cim al abim, A la Verge de Montserrat, Lo campaner, La creació de les flors, Maria, A S. M. Dª. María Cristina de Habsburg-Lorena, reyna regent d’Espanya, ab moriu de sa vinguda á la Ciutat de Barcelona pera la obertura de sa Exposició Universal, Lo dia dels morts, Les vehines, Lo pescador, Scipion, Idili, Los claus de Jesús, Set d’or, La infiel, La reyna d’Aragó, Lo llorer de Vinyoles, La vinguda del hivern, Les tres banderes, La llar]

Poesies (Barcelona, Ilustració Catalana, 1911), 234 ps., 18 cm. [Conté 54 poemes: A mon Deu, La Missa matinal, Nit de Nadal, Herodies, La llegenda de la Reyna, Lo Jubileu de la Porciúncula, María, Gethsemaní, Goig y dolor, La nit de Reys, La Mariona, A les velleses, La viuda, Mares, ¡Tot pel noy!, L’admetlló, L’aucella, Quinz’anys, Cant del treball, Les llàgrimes del maig, A la Reyna de la festa, Qui no vulgui pols…, La Guerra, Lo prech de l’òrfana, Lo nostre Pa, Cada cosa pel seu temps, Lo cant del or, Primavera, L’infant y la mare, Vell y nou, Un bes de Deu, Lo decret dels Jochs Florals, Otger, Lo sentiment de la Patria, La comtesa Mahalta, L’anyorament de la Patria, Scipió, La diada de Santa Creu, Les tres banderes, Urbemania, La caputxa blanca, L’obrer català, Tal faràs tal trobaràs, Los pillets captayres, La d’ahir y la d’avuy, A Barcelona, La vinguda del hivern, Ma corona, Espines, Dies blanchs, La llar, Nit de Sant Joan]

Poesies [Selecció], «Lectura popular», vol. xi, núm. 183 (Barcelona, Estampa la Renaixensa, [s.d.], ps. 223-256, 20 cm.

3. Novel·la i narració curta:

La Montserrat[.] Novela de costums del nostre temps.

(1a edició. Barcelona, Imprempta «La Renaixensa», 1893), 302 ps. , 19 cm.

[Reimpressió dins Novelas catalanas y extrangeras publicadas en lo folletí de la Renaixensa. Barcelona, Impremta "La Renaixensa», 1899), ps. 153-274, 23 cm.

Montserrat[.] Novela de costumbres escrita en catalán por Dolores Monserdá de Maciá[.] Traducida al castellano por M.ª de M[ontserrat]. V[ives]. de B[anús].[Il·lustracions de Lluïsa Vidal. 2a. edició esmenada, revisada i prologada per l'autora.] (Barcelona, Librería Católica, 1912), 225 ps., 21 cm.

La Montserrat[.] Novela de costums per Dolors Monserdà de Macià. [Portada amb il·lustracions de Longoria] [3a edició. Barcelona, Editorial Políglota, 1929), 279 ps., 19 cm.

La Montserrat. [Edició, introducció, notes i activitats a cura de M. Carme Mas. Portada amb il·lustració de Serafina Balasch] (4a. edició. Barcelona. Col·lecció «Tinell», núm. 14. Ed. Bruño, 1994), 325 ps., 19 cm.

Un de tants, Fulletó de «La Veu de Catalunya» (Barcelona, Imp. de La Veu de Catalunya, gener 1899), 49 ps., 14,5 cm.

Un de tants , Fulletó de «Diario de Gerona» (Girona, Imp. del Diario de Gerona, setembre-octubre 1909), 52 ps., 14,5 cm

La familia Asparó . Novel[·l]a de costums del nostre temps

[1a ed.] (Barcelo­na, Imprempta de «La Renaixensa», 1900), 256 ps., 21 cm.

[2a ed.] (Barcelona, Imprempta de «La Renaixensa», 1900), 256 ps., 21 cm.

[3a ed.] [Portada il·lustrada per M. Ribas] (Mataró, Impremta Minerva, 1929), 287 ps., 19 cm.

La fabricanta. Novel[·l]a de costums barceloninas (1860-1875)

[1a ed.] [Il·lustrada per Enric Monserdà] (Barcelona, Llibreria de Francesch Puig, 1904), 250 ps., 20 cm.

[2a ed. esmerada] [Il·lustrada per Enric Monserdà] (Barcelona, Imp. de J. Thomas, Edit. F.Puig, 1908), 250 ps., 20 cm.

[3a ed., corregida, il·lustrada per Enric Monserdà] (Mataró, Minerva, 1935), 249 ps. , 20 cm.

[4a ed.], «Introducció» de Roser Matheu (Barcelona, Selecta, 1972), 207 ps., 18 cm.

[5a ed.] «Pròleg a tres veus" de Teresa Pàmies (Barcelona, Edicions de l'Eixample, "Clàssiques", núm. 6, 1992), 251 ps., 21 cm.

[Reimpressió, il·lustrada per Enric Monserdà] "Pròleg» de Josep M. Vilumara i Lamarca. «Introducció» de M. Carme Mas i Morillas. (Barcelona, Horsori Editorial S.L, "Clàssiques Catalanes», núm. 6, 2008), 294 ps., 18 cm.

La Quiteria. Novel[·]a

[Edició per capítols]:

I. La criatura trobada, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 139 (28 gener 1906), ps. 57-59.

II. Los forasters, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 140 (4 febrer 1906), ps. 73-76.

III. La gitana, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 141 (11 febrer 1906), ps. 89-91.

IV. Al Mayol, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 143 (25 febrer 1906), ps. 121-123.

V. L'Andreu, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 144 (4 març 1906), ps. 137-139.

VI. La carta, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 145 (11 març 1906), ps. 153-156

VII. Sorpresa, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 147 (25 març 1906), ps. 185-187.

VIII. La senyora Casimira, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 148 (1 abril 1906), ps. 201-204.

IX. Conseqüencies, «Ilustració Catalana» (Barcelona, any IV, núm. 149 (8 abril 1906), ps. 217-219.

X .Al màs, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 150 (15 abril 1906), ps. 233-235.

XI. Comentaris, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 151 (22 abril 1906), ps. 249-251.

XII. Mes conseqüencies, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 152 (29 abril 1906), ps. 265-268.

XIII. Llibertat, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 153 (6 maig 1906), ps. 281-283.

[XIII Llibertat] Continuació, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 154 (13 maig 1906), ps. 297-299.

XIV. La dexa, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 155 (20 maig 1906), ps. 313-314.

[XIV La dexa] Acabament, «Ilustració Catalana» (Barcelona), any IV, núm. 158 (10 juny 1906), ps. 361-362.

[1a ed.] (Barcelona, Ilustració Catalana, 1906), 211 ps. , 17 cm.

[Reimpressió] La Novel·la d'ara (Barcelona), any III, núm. 119 (25 agost 1925), 63 ps., 15 cm.

La Novel·la d'ara (Barcelona), any iii, núm. 120 (3 setembre 1925), 63 ps., 15 cm.

[2a ed.] (Barcelona, Políglota, 1930) [Portada amb il·lustració de Longoria], 218 ps., 20 cm.

[3 a ed.] "«La Quitèria, una novel·la de 1906», de Joan Vallès i Altés. (Barcelona, Edicions La Guineu, 2006). 148 ps, 21cm.

Del món

[1a ed.], 2 vols, (Barcelona, Biblioteca popular de «L'Avenç», núm. 88-89, 1908), 228 ps., 16 cm. [Conté: Nit de lluna, Vulgaritats, La Mirada, Un bon acomodo, Per lluir, Don Baltasar, Guapes i lletges, Els vestits de la Conchita, Tothom se diverteix, Vella!, Les estrenes de Nadal, Sense timó!]

[2a ed., selecció] «Lectura popular», vol. I, núm. 18 (Barcelona, Estampa la Renaixensa, [1916]), ps. 545-574, 19 cm. [Conté; Tothom se diverteix, Vella!, Sense timó]

[Edició facsímil] «Lectura popular», vol. i (Moià, Ed. Raima, 1995), ps. 549-574 [Conté; Tothom se diverteix, Vella!, Sense timó]

[3a ed.] (Barcelona, Editorial Políglota, 1930) [Portada amb il·lustració de Longoria], 238 ps., 20 cm.

[4a ed. (selecció)] «Introducció» d'Isabel Segura (Barcelona, LaSal, 1983), 133 ps., 19 cm. [Conté: Vulgaritats, La mirada, Un bon acomodo, Guapes i lletges, Els vestits de la Conchita, Vella!, Sense timó]

María Gloria. Novel·la de costums barcelonines

[1a ed.] (Barcelona, Llibrería Parera, 1917), 224 ps. 19 cm.

[2a ed.] (Barcelona, Políglota, 1928) [Portada amb il·lustració de Longoria], 239 ps. 20 cm.

No sempre la culpa és d'ella. «La Novela Nova» (Barcelona), any I, núm. 11 (1917), 26 ps., 19 cm. [Conté: Per lluir]

Buscant una ànima. Novel·la de costums barcelonins, obra pòstuma

[1a ed.] (Barcelona, Políglota, 1920), 257 ps., 20 cm.

[2a ed.] [No’he localitzat cap exemplar]

[3a ed.] (Barcelona, Políglota, 1929) [Portada amb il·lustració de Longoria], 263 ps., 20 cm.

Sense>

4. Articles socials i discursos:

Discurs de Dª Dolors Monserdá de Maciá llegit en lo Saló de Cent de la Casa Consistorial, ab motiu de la repartició de premis en lo iv Certámen Literari del Col·legi Mercantil, celebrat en las Festas i Firas de la Verge de las Mercés de 1879, (Barcelona, Imprenta de La Renaixensa, 1879), 15 ps., 19 cm.

Discurs de Dª Dolors Moncerdá de Maciá llegit en la inauguració de la tercera exposició de brodats decoratius de las senyoretas Gimpera, lo dia 31 de Maig de 1882 en l'Institut del Foment del Travall Nacional (Barcelona, Imprenta de La Renaixensa, 1882), 8 ps., 19 cm.

Una orientació sobre'l problema dels captayres (Barcelona, F. Giró, 1906), 15 ps., 19 cm

El feminisme a Catalunya, per Dolors Monserdá de Maciá (Barcelona, Llibreria de Francesch Puig, 1907), 15 ps., 21 cm.

Estudi Feminista. Orientacions pera la dòna catalana, per .... «Introducció», del P. Miquel d'Esplugues,

[1a ed.] (Barcelona, Lluís Gili, Llibrer-Editor, 1909), 107 ps., 19 cm.

[2a ed.] (Barcelona, Lluís Gili, Llibrer-Editor, 1910), 107 ps., 19 cm.

Discurs llegit en lo solemne acte de la inauguració de la capella del SS. Sagrament de Sant Pau del Camp y restauració dels claustres, (Barcelona, Imp. La Hormiga de Oro, 1908), 10 ps., 21 cm.

Conferencia sobre l'acció católica social femenina donada en l'Acció Social Popular de Barcelona lo dia 16 de mars de 1910 (Barcelona, Imprempta La Renaixensa, 1910), 29 ps., 21 cm.

Conferencia donada á les cosidores inscrites al Patronat pera les obreres de l'agulla, al inaugurar la primera temporada de treball, lo dia 17 de juliol de 1910 (Barcelona, Imprempta La Renaixensa, 1910), 30 ps., 21 cm.

Conferencia donada per la Presidenta Sra. Monserdá de Maciá, en la Capella del Palau Episcopal, ab motiu de la Junta anyal reglamentaria de Damas Protectores de la Institució, lo día 3 de Mars de 1911 (Barcelona, Tipolitografia Seix, 1911), 14 ps., 21 cm.

Conferencia sobre la Lliga de Compradores, donada per Donya Dolors Moncerdá de Maciá en lo Foment del Treball Nacional lo dia 22 de febrer de>

Treball llegit per la Presidenta Sra. Dª Dolors Monserdá Vda. de Maciá, dins Patronat pera les Obreres de l'Agulla. Treballs llegits en la Junta General celebrada en la Parroquia de Santa Anna lo dia 30 de mars de 1912 (Barcelona, Industrias Gráficas Seix & Barral Herms., S.A., 1912), ps. 9-14, 21 cm.

Treball llegit per la Presidenta Sra. Dª Dolors Monserdá Vda. de Maciá, dins Patronat pera les Obreres de l'Agulla. Treballs llegits en la Junta General celebrada en la Parroquia de Santa Agna lo día 3 d'abril de 1913, junt amb el régisme de l'obra (Barcelona, Industrias gráficas Seix & Barral herms., S.A., 1913), ps. 9-15, 21,5 cm.

Biografía de Mª Josepa Massanès i Dalmau escrita per .... en l'acte de col·locar en la Galería der Catalans Il·lustres de la Casa de la Ciutat, el retrat d'aquella celebrada Poetessa, i llegida per D. Francesc Puig i Alfonso, Regidor de Barcelona, en Sessió pública celebrada el dia 26 de Juny de l'any 1915 (Barcelona, Imp. Casa P. de Caritat, 1915), 68 ps., 25 cm.

Tasques socials. Recull d'articles, notes rurals i conferències, per ...., amb una Carta-Pròleg del Pare Ignasi Casanovas, S. J. (Barcelona, Miquel Parera llibreter, 1916), 212 ps., 20 cm.[Conté: El restabliment del divorci a França, La redempció de nois i noies presos, Ço que els ulls no veuen, el cor no en dol, Una gran obra, La qüestió obrera, El Patronat del Poblet, Cóm deu ésser la nostra protesta, Per justicia, per caritat, i fins i tot per egoísme propi cal la fundació d’un hospital de incurables a Barcelona, Quelcom sobre el Teatre Català, Animes! Animes!, Tenen ulls i no veuen; tenen orelles i no senten, El feminismo a Catalunya, Una orientació sobre el problema dels captaires, La pastera, La malura a les llars, El treball de la dona rural, La educació de les noies, Sogres i nores, La dòna i el matrimoni, Quarta conferencia a favor del Patronat per a les obreres de l’agulla, Conferencia sobre la Lliga de compradores, La mestressa a la masía. La d’ahir i la de demà, Els vells.]

Els rellogats. Els captaires. Els vells, «La Novel·la Nova» (Barcelona), any II, núm. 63 [1918], 18 ps., 19 cm.

Discurs presidencial, (Barcelona, Impremta de la casa de Caritat, [1917]), ps. 1-3, 24,5 cm.La influencia de l'home en el camp de les obres femenines. Conferència 20 de la sèrie organitzada per la M. Iltre. Junta de Dames de Barcelona pronunciada el dia 11 de febrer de 1919 a la Sala Mozart per Dolors Moncerdá Vda. de Maciá (Barcelona, Bloud y Gay editors, 1919), 19 ps., 21 cm.


Referències bibliogràfiques

Borrell i Felip, Núria (1991). «Aportaciones pedagógico-sociales de Dolores Moncerdá y Emilia Pardo Bazán», Simposio: La mujer, nueva realidad, respuestas nuevas (Sevilla, 1991), p. 232-245.

Borrell i Felip, Núria (1991). Pedagogia social de Dolors Moncerdà de Macià (Barcelona, Publicacions ICE-UB.

Carbonell, Neus (1997). «Feminisme, modernitat i narrativa en Dolors Monserdà». La España Moderna, any II, núm. 14 (febrer 1890), p. 203.

Palau y Dolcet, Antoni (1957). «Monserdá y Vidal, (Dolores)». En: Manual del Librero Hispanoamericano (2a edició). Barcelona: Libreria Palau, vol. X, p. 61-62.

Pujol de Collado, Josefa (1889). «Retratos a la pluma. Dolores Moncerdá de Maciá». El Álbum de la Mujer, any VII, núm. 11 (17 març 1889), p. 82.

S[ánchez] Aroca, Rafaela (1908). «Siluetas Femeninas. Dolores Monserdá de Maciá». Las Noticias, any XIII, núm. 4.313 (23 gener 1908), p. 1.

Tayadella, Antònia (1986). «La novel·la realista». En: Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. VII, p. 505-542.

T[omàs],


Referències orals


Referències audiovisuals

Arxiu Riera Cunill (Barcelona, privat):

Notes manuscrites.

Premsa.

Documents Josepa Massanés.

Arxiu Borrell (Tarragona, privat):

Epistolari.

la Ciutat de Barcelona (AHCB):

1 a C 12-7; 5D.53-12/ C 12-8 i C 12-9].

Fons Fastenrath: capsa 8.

Fons Apel·les Mestres: AM C.3065-3075.

Fons López Picó: capsa 24.

iv.

Biblioteca de Catalunya:

Fons Roser Matheu: carpeta Dolors Monserdà.

970.

Cartes a Pelegrí Casades: ms. 2034, fol. 15.

Cartes a Lluís B. Nadal: ms. 2034, fol. 13.

Cartes a Frederic Soler: ms. 2151, fol. 92 i 54.

Biblioteca Museu Víctor Balaguer:

Fons Josepa Massanés: lligall 910, fol. 74.

Biblioteca Institut del Teatre:

iii.

Casa-Museu Víctor Català:

Epistolari Víctor Català.


Referències gràfiques

http://www.escriptors.com/autors/monserdad/pagina.php?id_sec=458[Consulta: 23/02/2010].


Biografia n.180 per M. Carme Mas Morillas
2010-09-19 18:02:50

Tornar Inici