Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 2022

Eulàlia Ferrer Ribot

Eulàlia Brusi

NaixementBarcelona
Barcelonès
Novembre de 1776
Defunció1850 (circa)
Relacions familiars:Muller d'Antoni Brusi Mirabent.
CondicióImpressora, Llibretera
OcupacionsImpressora
Condició jurídico-étnicaCasada
Vídua
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsDiari de Barcelona

Llocs de vinculació

Biografia

filla del llibreter Rafael Ferrer Costa i de Maria Ribot, es casà amb Antoni Brusi i Mirabent el dia 5 de maig de 1799. Juntament amb el seu marit, decidiren traslladar aquell mateix any el seu negoci al carrer Llibreteria, inscrit a nom del dos cònjuges.

la guerra. En compensació reberen la propietat de l'edifici del Diario de Barcelona, que la família va publicar durant generacions. El 1819 van instal·lar una foneria de tipus a la impremta i l’any següent van introduir la litografia a Catalunya.

Eulàlia Ferrer assumí la direcció del negoci familiar. Mentre el seu hereu residia a Europa, ella va defensar els interessos de la impremta, especialment en relació a les litografies, el privilegi de l’ús de les quals els havia estat concedit pel Govern Constitucional per un període de cinc anys. Tant bon punt Ferran VII recuperà tota potestat l’any 1823, anul·là tots els acords i actes fets pel govern anterior i altres impressors aprofitaren l’avinentesa per introduir la litografia en les seves publicacions. En una carta a la Junta de Comerç relativa al privilegi exclusiu d’explotació de la premsa litogràfica concedit al seu marit, Eulàlia esgrimia a favor seu que estaven buscant pedres adients a Cervera i si encara no les usaven era per la impossibilitat d'invertir diners en les despeses d’excavació, ja que havia gastat molts diners en la preparació de l’aprenent, mentre que altres cases donaven la feina a fer a estrangers.

Eulàlia Ferrer continuà fent litografies relacionades amb la casa reial.

Convençuda de la necessitat de formació del seu fill Antoni Brusi Ferrer, nascut el 1815, Eulàlia el va animar a viatjar per diversos països europeus abans de posar-se al capdavant del negoci familiar. Entre 1821 i 1838, any en què el fill prengué la direcció de l’empresa sota el segell Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi, la impremta va publicar títols literaris, com la novel·la Cecilia o sea El padre y la hija, religiosos com El libro de la oración y meditación de Fray Luís de Granada, i llibres de Carracciolo, geogràfics com Relación de los pueblos de que consta el Principada de Cataluña, corrigimientos y subdelegaciones en que se halla dividido i científics com Tratado de física completo y elemental. A partir del moment en què el seu fill es va fer càrrec del negoci, Eulàlia va desaparèixer de la documentació.


Referències bibliogràfiques

IX al XIX. Vic: Eumo.

Subirana Rebull, Rosa Maria (1991). Els orígens de la litografia a Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya.


Referències audiovisuals

Arxiu de la Catedral de Barcelona. Fons parroquial de Santa Maria. Llibre de matrimonis, 1798-1800.


Biografia n.2022 per Montserrat Sanmarti Roset
2010-10-01 13:48:46

Tornar Inici