Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 2032

Maria Amèlia Badia Gasol

NaixementValls
Alt Camp
Abril de 1826
DefuncióValls
Alt Camp
Abril de 1898
Relacions familiars:Dona del notari Josep Dasca i Folch.
CondicióMestressa de casa
OcupacionsMestressa de casa
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Llocs de vinculació

Biografia

Gassol era filla de Caietà Badia Espinosa, comerciant, i de Maria Gassol i Porta, ambdós de Valls. El 1850 es casà amb Josep Dasca i Folch que, en el moment de casar-se, constava com a passant de notari.Tinguécinc fills.

la Gloriosa Revolució de 1868 fou molt forta al Camp de Tarragona, especialment a les ciutats. A Valls, durant els tres primers dies del mes d’octubre de 1869, els revoltats l’emprengueren contra els notaris i la seva documentació. En un informe tramès per Josep Dasca, notari delegat del Col·legi de Notaris de Catalunya en aquesta població, a finals del mateix any explica com els revoltatsvan anar de despatx en despatx cremant tots els protocols notarials que trobaven, especialment els dels darrers 25 o 30 anys, i en alguns casos, també les còpies que havien de ser donades als interessats. Els diners guardats i alguns segells notarials, tan importants per a la documentació, també van ser robats o cremats.

la família. Així fou com Amèlia Badia aconseguí que de la notaria del seu marit se salvessin els documents i els dipòsits de diversos clients que es guardaven al despatx, especialment aquella documentació que formava part l’Arxiu General del Districte.

La Junta del Col·legi de Notaris de Barcelona decidí demanar un retrat d’Amèlia Badia perquè fos instal·lat a la sala on se celebraven les reunions i que se li trametés una còpia del retrat amb una nota d’agraïment per la seva valentia.

Amèlia Badia quedà vídua al 1870 i l’any següent se li morí el fill petit. Sobrevisqué al seu marit 28 anys.Referències bibliogràfiques

Pagarolas, Laureà (coord) (2005).- Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual i proposta de sistematització. Barcelona, Associació d’Arxivers de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Col·legi de Notaris de Catalunya.


Sanmartí, Montserrat (en premsa). «Burgeses i propietàries». En: Sanmartí, Carme; Sanmartí, Montserrat (eds). Catalanes del IX al XIX. Vic: Eumo.


Referències audiovisuals

Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. -«Carpeta: Valls.- Notaris any 1869».

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.- Valls, Fons parroquial, Baptismes anys 1825-1830; 1845-1851; 1851-1856. Casaments anys 1847-1851. Òbits anys 1888-1902.

Arxiu Històric Comarcal Alt Camp. -«Amillaramiento» Any 1866, lligall 139.

«Diario de Barcelona», dies 4, 6, 11 i 12d'octubre de 1869.


Biografia n.2032 per Montserrat Sanmarti Roset
2010-09-28 17:51:04

Tornar Inici