Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 243

Catalina Llabrés Piris

NaixementCiutadella de Menorca
Menorca
Març de 1901
DefuncióCiutadella de Menorca
Menorca
1983
Relacions familiars:Casada amb Ramón Balada Matamoros.
CondicióApotecària/famacèutica, Propietària
OcupacionsFarmacèutica
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Llocs de vinculació

Biografia

Catalina Llabrés i Piris nasqué a Ciutadella el 20 de març del 1901.

Catalina estudià i, una vegada acabats els estudis primaris, es matriculà de la segona ensenyança i l'acabà el 1919 i afermant així el camí que li permetria realitzar els seus estudis universitaris. Es matriculà a la Universitat de Barcelona i quan tenia 25 anys, el 22 d’agost del 1925 s’expedí el seu títol de llicenciada en farmàcia per aquesta universitat.

d’una farmàcia (la Farmàcia Llabrés) situada a la mateixa adreça que el seu domicili familiar, al carrer Josep Maria Quadrado número 15, de Ciutadella, a l’Illa de Menorca.

Deu anys després d’haver obtingut el títol, l’1 de gener de 1935 s’inscriví com a farmacèutica en el registre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, i obtingué el 246 com a número de col·legiada.

Catalina es casà amb Ramón Balada Matamoros, amb qui tingué un fill, Juan Ignacio Balada Llabrés, que el 1985 heretà la farmàcia.

Catalina Llabrès i Piris formà part de les primeres generacions de dones amb titulació universitària a les Illes Balears. El seu nom apareix en els llibres d’història, entre els d’altres pioneres com foren, en la seva mateixa època, Antònia Cañellas i Vicens, Maria Gil i Puig, Francisca A. Ramis i Vidal, Maria Riera i Gabriel i Antònia Ferrer i Pérez, que es llicenciaren, com ella mateixa, en farmàcia.


Referències bibliogràfiques

Palma: Imprempta Politècnica.

Referències audiovisuals

Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. Fitxa de col·legiada de Catalina Llabrés Piris.

http://boib.caib.es/pdf/2008154/mp33.pdf [Consulta: 27/10/2009].


Referències gràfiques

http://shamartibella.wordpress.com/actuacions-realitzades/[Consulta:23/02/2010].


Biografia n.243 per Iraïs Seguí Palou
2010-10-02 20:58:17

Tornar Inici