Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 254

Elisabet Cifre

NaixementPalma
Palma
1467
DefuncióPalma
Palma
1542
CondicióMestra
OcupacionsBeguina
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsBeguines

Llocs de vinculació

Biografia

Lafamília d'Elisabet, que provenia de Pollença, vivia al carrer de Sant Miquel, prop de l’església de Sant Antoni. Fou la menor de cinc germans, tres noies i dos nois, un dels quals fou monjo franciscà.

Ja des de molt petita manifestà el seu interès per la vida espiritual i per les lletres. Dotada d’una gran intel·ligència, sembla que ella mateixa s’anà obrint pas al camí del coneixement. Pel que fa a la vida espiritual, ja de bell antuvi les seves vivències religioses no estigueren mediatitzades per ningú: s’adreçà directament a Déu i serà a través del camí de la pregària que prengué les decisions que determinaren la seva vida. Així, davant el dubte de quina forma hauria d’adoptar la seva dedicació a l’espiritualitat, Elisabet inicià un període d’oracions que durà nou mesos, acabat el qual va fer l’opció personal de renunciar al matrimoni i fer-se beguina. Aquesta opció es produeix en un moment en què la pressió eclesiàstica era cada cop més forta per tal d’institucionalitzar les formes autònomes de religiositat femenina laica, la qual cosa atorga a la seva decisió un valor de gran independència personal.

La seva vida d’intensa espiritualitat estigué caracteritzada per dejunis, penitències i actes de devoció, però, molt especialment, per visions i revelacions divines. Valorava l’oració per damunt de tota forma penitencial. Enfront de l’oració vocal, Elisabet primava la mental, amb la qual la seva ànima es transformava i rebia tot tipus de gràcies divines: èxtasis, raptes, visions i profecies. Perquè a la seva qualitat de visionària, la beguina uneix la de profetessa, que li permet predir esdeveniments relacionats amb la seva família o amb la ciutat de Palma.

la Criança.

la Criança.

Quan va morir el mes de maig de 1542, el seu cos va ser enterrat a la capella de Sant Bernat de la catedral de Palma.


Referències bibliogràfiques

Mairata, Gabriel Mateu (1986). Sor Isabel Cifre (1467-1542). Fundadora del colegio de la Criança. Mallorca: Ed. Cort.

Mora, Gabriel. La vida y Revelaciones de sor Helisabet Cifra. Manuscrit, traducció de 1944. Palma de Mallorca.

Mut, Vicent (1655). Vida de la Venerable Madre sor Isabel Cifre, fundadora de la casa de la educación de la ciudad de Mallorca. Palma de Mallorca: Ed. Viuda Piza.


Referències audiovisuals

Arxiu de la Catedral de Palma, Liber Communis Curie Ecl. 1517. Estatuts de fundació.

Arxiu de la Catedral de Palma, Llibre de la sagristia 1542, p. 41.


Referències gràfiques

Pati gòtic de la Casa de la Criança fundada per sor Elisabet Cifre. Font: http://static.panoramio.com/photos/original/10315790.jpg[Consulta: 27/02/2010].


Biografia n.254 per Julia Cabaleiro Manzanedo
2010-09-30 16:18:49

Tornar Inici