Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 4041

Creu Casas Sicart

Cruz Casas de Puig

NaixementBarcelona
Barcelonès
Abril de 1913
DefuncióBarcelona
Barcelonès
Maig de 2007
CondicióFarmacèutica, Biòloga
OcupacionsFarmacèutica, catedràtica de botànica
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsUniversitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)
Institut d'Estudis Catalans (IEC). Secció de Ciències Biològiques.
Llocs de vinculació

Biografia

Estudià Farmàcia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) on fou deixeble de Pius Font Quer i acabà la carrera el setembre de 1936. S'hagué de tornar a examinar en 1939, un cop finalitzada la guerra, perquè el govern entrant no reconeixia els títols univesitaris expedits per la república. Simultàniament, cursà Infermeria a l'Escola de Santa Madrona tot i que no va exercir mai.

Regentà la farmàcia Boada i dirigí el servei farmaceútic de l'hospital La Alianza de Barcelona, feina que feu compatible amb la seva afició per les plantes. El mestratge de Font i l'ofici patern -jardiner- foren decisius per a la seva dedicació a la Botànica.

Des de 1942 començà a estudiar els briòfits que fins ara no havien captat l'interès dels científics. El seu mestre, Font i Quer, va adreçar-la al professor Prudenci Serò, que fou el primera estudiar els vegetals sense flor.

Abans però, Font i Quer, primer botànic membre de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), creà l'Institut de Botànica, el qual aplegà entre d'altres a Ramon Margalef, Oriol de Bolòs i la mateixa Creu Casas.

La carrera acadèmica de Casas començà quan el catedràtic de Botànica de la Universitat de Barcelona (UB), el Dr. Losa, la convida a col·laborar al seu laboratori. Aquí s'inicia la seva fructífera relació amb la universitat, primer com a adjunta interina de Fanerogàmia l'any 1949, i després com a professora ajudant, fins que en 1967 guanya la plaça d'agregada de Fitogeografia de la Facultat de Biologia de la UB. El 1971 passa a ser catedràtica de Botànica de la UAB, sent la primera dona de l'estat espanyol a aconseguir-ho.

Segons el costum del moment, defensà la tesi doctoral,http://www.ipni.org/ipni/idAuthorSearch.do?id=29971-1&show_history=false&output_format=normal)].

Del seu entusiasme i expertesa són fruits les Reunions de Briologia, els Simposis de Criptogàmia i la Sociedad Española de Briología (SEB), de la qual fou la primera presidenta.

Ultra els més dos-cents treballs publicats, la seva obra està present en l'http://webs2002.uab.es/mbrugues/herbari.htm) ubicat al Laboratori de Briologia (UAB) i que acull unes 55.000 mil mostres. Nogensmenys, entre els primers cal destacar Flora dels briòfits dels Països Catalans(Brugués i Cros, 2001-2004); i Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands(Sérgio, Barrón, Filella i Ruíz, 2006).

El seu mestratge ha rebut nombrosos reconeixements: ingrés al IEC (1978); presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural (1980); en 1981, numerària de la Reial Acadèmia de Farmàcia (1981); medalla Narcis Monturiol al mèrit científic (1983); y XIII Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2002). Nogensmenys, en paraules d'una de les seves deixebles, Felisa Puche:

«... El major reconeixement a la seva tasca pugui ser que [...] Espanya és un dels països [...] amb major nombre de briòlegs [Brugués, Cros, Sérgio, Vigo i Puche entre altres] amb una activitat científicaimportant, que [...] s'han format i han après amb ella» .


Obra

CASAS de PUIG, C. 1951 (1952). Contribución al estudio de la Flora Briológica del Norte de España. Anales del Jardín Botánico de Madrid 10:257-273.

CASAS, C. 1951. Algunas briófitas del macizo de Garraf. Collectanea Botanica 3:69-75.

CASAS de PUIG, C. 1952. Una excursión briológica al valle de Nuria. Collectanea Botanica 3:199-206.

CASAS de PUIG, C. 1953. Hepaticae, Musci. In: M. LOSA & P. MONTSERRAT, Aportación al conocimiento de la flora de Andorra. Primer Congreso Internacional del Instituto de Estudios Pirenaicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 53, Botánica 6:174-181.

CASAS de PUIG, C. 1953. Una hepática nueva para la flora catalana. La Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dum. en Olot. Collectanea Botanica 3:395-397.
CASAS de PUIG, C. 1954. Associations de bryophytes corticicoles de Catalogne. Huitième Congrès International de Botanique, Rapports et Communications :103-105. Paris.

CASAS de PUIG, C. 1954. Adiciones a la brioflora catalana. Collectanea Botanica 4:231-234.

CASAS de PUIG, C. 1954. Aportaciones a la brioflora catalana. Excursiones briológicas por el Alto Berguedá. Collectanea Botanica 4:141-159.

CASAS de PUIG, C. 1956. Contribución al estudio de la flora briológica de los Pirineos Centrales (Huesca). Actes du Deuxième Congrès International d'Études Pyrénéennes, Luchon-Pau 1954, 3:44-59. Toulouse.

CASAS de PUIG, C. 1956. Aportación a la flora briológica balear. Hepáticas de Mallorca. Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 2:63-67.

CASAS de PUIG, C. 1956. Contribución al estudio de la flora briológica balear. Pharmacia Mediterranea 1:1-16.

CASAS de PUIG, C., SERÓ, P., UBACH, M. & VIVES, J. 1956. Flora briológica de las comarcas barcelonesas. Collectanea Botanica 5:119-141.

CASAS de PUIG, C. 1957. Myurella julacea (Vill.) Bryol. eur. var. scabrifolia Lindb. en Cataluña. Collectanea Botanica 5:417-418.

CASAS de PUIG, C. 1957. Aportaciones a la flora briológica de los Pirineos. Collectanea Botanica 5:419-424.

CASAS de PUIG, C. 1957. Fimbriaria Ludwigii (Schw.) Limpr. et Pohlia carinata (Brid.) Möll. dans la vallée de Nuria (Pyrénées Orientales). Revue Bryologique et Lichénologique 26:265.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1958. Contribution à la flore bryologique de l'Espagne. Revue Bryologique et Lichénologique 27:55-65.

CASAS de PUIG, C. 1958. Targionia Lorbeeriana K. Mull. en Mallorca. Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 4:61-62.

CASAS de PUIG, C. 1958. Adiciones a la Flora Briológica Balear. Tres especies de Fissidens nuevas para la Isla de Mallorca. Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears 4:63-64.

CASAS de PUIG, C. 1958. Exormotheca pustulosa Mitt. en Port-Bou. Revue Bryologique et Lichénologique 27:17-18.

CASAS de PUIG, C. 1958. La flora briológica del Cap de Creus. Pharmacia Mediterranea 2:440-459.

CASAS SICART, C. 1958. Aportaciones a la flora briológica de Cataluña. Musgos y hepáticas del Montseny. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 16:121-226.

CASAS de PUIG, C. 1959. Tres Funariáceas africanas en España, nuevas para la flora europea. Anales de Farmacia Hospitalaria 2:35-37.

CASAS SICART, C. 1959. Aportaciones a la flora briológica de Cataluña. Catálogo de las hepáticas y musgos del Montseny. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 17:21-174.

CASAS de PUIG, C. 1960. Contribución al estudio de la flora briológica de los Pirineos Centrales. Musgos y hepáticas de Bielsa (Huesca). Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles de Madrid 18:269-285.

CASAS SICART, C. 1960. La vegetación muscinal en el Montseny. Revista de la Real Academia de Farmacia de Barcelona 7:27-62.

CASAS de PUIG, C. 1961. Algunos datos sobre la presencia de elementos mediterráneos en la brioflora de la vertiente española de los Pirineos Centrales. Anales de Farmacia Hospitalaria 9:3-4.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1962. Au sujet des Bryophytes récoltés au cours de l'excursion de l'Association Internationale de Phytosociologie dans les Pyrénées franco-espagnoles (22-29 mai 1960). Revue Bryologique et Lichénologique 31:213-238.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1962. Contribution a la flore bryologique du Val d'Aran. Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC). Actas del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos 1958:163-177. Girona.

ALLORGE, V., CASAS de PUIG, C. & SERÓ, P. 1962. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. I. Briófitos de los montes de Prades (Cordillera prelitoral catalana). Collectanea Botanica 6:331-348.

CASAS de PUIG, C. 1962. Nota preliminar sobre la presencia de esfagnos en Cataluña. Actas del III Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Gerona 1958. Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC) 2:179-184. Zaragoza.

CASAS de PUIG, C. 1966. Nueva aportación a la flora briológica balear. Algunos musgos y hepáticas de las islas de Ibiza y Formentera. Homenaje en memória del profesor J.M. Albareda Herrera, 1966:19-24. Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Barcelona.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1968. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. II. Briófitos del llano de Olot y montañas próximas. Collectanea Botanica 7:47-68.

CASAS, C. 1968. Algunes espècies de Sphagnum que es troben a la Vall Ferrera i a la Vall de Cardós. Treballs de la Societat Catalana de Biologia. Arxius de la Secció de Ciències 26:79-86.

CASAS de PUIG, C. 1970. Oedipodiella australis (Wag. et Dix.) Dix. var. catalaunica P. de la V. en Vall Ferrera. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:13-15.

CASAS de PUIG, C. 1970. Avance sobre el estudio de la flora briológica de Los Monegros (Valle medio del Ebro). Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:5-12.

CASAS de PUIG, C. 1970. Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) H. Robinson en la ciudad de Barcelona. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 6:16-22.

AGUILAR RUIZ, J., VARO-ALCALÁ, J. & MORALES TORRES, M.C. 1972. Estudio de las turberas del Barranco de San Juan (Sierra Nevada). Trabajos del Departamento de Botánica de la Universidad de Granada 1:7-20.

CASAS de PUIG, C. 1972. Nueva aportación al estudio de los Sphagnum en Cataluña. Actes IVème Congrès International d'Études Pyrénées 2:77-82. Toulouse.

CASAS de PUIG, C. 1972. Brioteca Hispánica 1969. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:18-26.

CASAS de PUIG, C. 1972. Goniomitrium seroi sp. nov. en la Sierra del Cabo de Gata. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:10-15.

CASAS de PUIG, C. & SIMÓ, R.M. 1972. Pyramidula algeriensis Chudeau et Douin en la Sierra del Cabo de Gata (Almería). Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 10:5-9.

CASAS de PUIG, C. 1973. Datos para la flora briológica española. Algunos musgos y hepáticas del sureste de España. Revista da Faculdade de Ciências de Lisboa 17:603-616.

ACUÑA, A., CASAS de PUIG, C., COSTA, M., FUERTES, E., LADERO, M., LÓPEZ, M.L., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1974 (1975). Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula I: el Cabo de Gata (Almería). Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 31:59-95.

BRUGUÉS, M., CASAS de PUIG, C. & CROS, R.M. 1974. Aportación a la brioflora catalana. Leucobryum juniperoideum (Brid.) C. Müll. en los alcornocales del Alto Ampurdán. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles 31:109-117.

CASAS de PUIG, C. 1974. Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. ssp. zetterstedtii (Stoerm.) Podp. en los abetales del Pirineo Central. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 31:49-53.

CASAS de PUIG, C. 1974. Quelques Muscinées de la Sierra del Cabo de Gata et leur relation avec la flore bryologique africaine. Bulletin de la Société Botanique de France, Collection Bryologie, 121:313-318.

CASAS de PUIG, C. & BRUGUÉS, M. 1974. Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. var. hirsuta (Vent.) Par. (Tortula papillosissima (Copp.) Broth.) en Espagne. Revue Bryologique et Lichénologique 40:263-266.

CASAS de PUIG, C. & MOLINAS, M.L. 1974. Étude au microscope électronique à balayage de la surface des feuilles de Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. var. hirsuta (Vent.) Par. Revue Bryologique et Lichénologique 40:267-270.

ACÓN, M. & CASAS de PUIG, C. 1975. Aportación a la brioflora española. Claopodium whippleanum (Sull.) Ren. et Card. en los Montes de Toledo. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 32:117-123.

CASAS de PUIG, C. 1975. Aportación al estudio de la flora briológica española. Musgos y hepáticas de las provincias de Soria, Logroño, Burgos y Segovia. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 32:731-762.

CASAS de PUIG, C. 1975. Brioteca Hispánica 1970. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:27-33.

CASAS de PUIG, C. 1975. Brioteca Hispánica 1971. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:34-38.

CASAS de PUIG, C. 1975. Consideraciones sobre el área de distribución y ecología de Tortula desertorum Broth. en España. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:3-13.

CASAS, C. & MOLINAS, M.L. 1975. Estudio al microscopio electrónico de barrido del envés de las hojas de Tortula desertorum Broth., procedentes de diferentes localidades de España. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 15:14-18.

ALLORGE, V. & CASAS de PUIG, C. 1976. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. III. Briófitos del Valle de Núria. Collectanea Botanica 10:13-28.

CASAS de PUIG, C. 1976. Contribución al estudio de la flora briológica catalana. IV. Musgos y hepáticas de Montserrat. Collectanea Botanica 10:147-180.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1976. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula III: musgos y hepáticas de los alrededores de Titaguas. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 33:139-152.

BRUGUÉS, M. 1977. Una forma propagulífera de Trichostomopsis umbrosa (C. Muell.) Robins. en Cataluña. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:15-17.

CASAS de PUIG, C. 1977. Estado actual de las investigaciones sobre Briología en España. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:5-13.

CASAS de PUIG, C., FUERTES, E., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1977. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula II: la Sierra de Albarracín. Comunicaciones presentadas al Simposio Conmemorativo del Centenario de Lagasca, Sevilla 1976. Acta Phytotaxonomica Barcinonensia 21:19-41.

CASAS, C., FUERTES-LASALA, E., LADERO, M. & GARCÍA-GÓMEZ, R. 1977. Zur Moosflora von Navarra (Nord-Ost-Spanien). 7. Mitteilung: Sierra de Leyre. Herzogia 4:323-344.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1978 (1980). Nova aportació al coneixement de la brioflora dels Monegros. Anales del Instituto Botánico Antonio José Cavanilles (CSIC) 35:103-114.

BRUGUÉS, M. 1978. Flora briológica de los estratos del Buntsandstein de la cordillera Costero Catalana. Revue Bryologique et Lichénologique 44:149-201.

CASAS de PUIG, C. 1978. La pretendida presencia de Schistostega pennata (Hedw.) Webb. et Mohr. en Cataluña. Boletim da Sociedade Broteriana 52:287-293.

CASAS de PUIG, C. 1979. Funaria pallescens (Jur.) Broth. var. mitratus (Cas. Gil) Wijk et Marg. en Menorca. Revue Bryologique et Lichénologique 45:467-470.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1979. Flora briofítica. In: R. FOLCH (ed) El Patrimoni natural d'Andorra. Ketres. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1979. Referències bibliogràfiques sobre la flora briològica hispànica. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona 5:1-52.

BRUGUÉS, M. & FOLCH, R. 1981. Marchesinia mackaii al Coll de la Teixeta (Tarragona), nova localitat per als Països Catalans. Folia Botanica Miscellanea 2:15-17.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & CROS, R. 1981. Estudio sobre la flora briológica de los alcornocales del Alt Empordá. Pirineos 113:33-48.

CASAS SICART, C. 1981. The mosses of Spain. An annotated check-list. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona 7:1-57.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1981. Estudio comparativo de la flora briológica de algunas sierras del Sistema Ibérico. Actas del III Congreso OPTIMA. Anales del Jardín Botánico de Madrid 37:417-430.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1981. Contribució de Ramon de Bolòs (1852-1914) a la briologia catalana. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 46:95-98.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1981. Contribució al coneixement de l'àrea geogràfica d'alguns briòfits. Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural 9:169-178.

CASAS, C., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1981. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula V: Avance sobre un estudio de la Sierra de la Demanda. Actas del III Congreso OPTIMA. Anales del Jardín Botánico de Madrid 37:431-454.

CROS i MATAS, R.M. 1981. Calypogeia arguta i Zygodon forsteri, espècies noves per a la brioflora catalana. Folia Botanica Miscellanea 2:19-20.

SÉRGIO, C. & CASAS de PUIG, C. 1981. Tortella flavovirens (Bruch.) Broth. var. papillosissima C. Sérg. & C. Casas. Portugaliae Acta Biologica 13:114-118.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & ALCARAZ, M. 1982. Estudio monográfico del Orden Polytrichales en España. (Ensayo para una flora briológica española). Acta Botanica Malacitana 7:45-86.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & GIRBAL, J. 1982. Dades per a la brioflora del Gironès. Folia Botanica Miscellanea 3:21-26.

CASAS de PUIG, C. 1982. Valentine Allorge (1888-1977). Su contribución a la brioflora española. Acta Botanica Malacitana 7:39-44.

CASAS de PUIG, C. 1982. Algunos musgos y hepáticas de la Sierra de Cazorla. Anales del Jardín Botánico de Madrid 39:31-38.

CASAS de PUIG, C., FUERTES, E., SIMÓ, R.M. & VARO, J. 1982. Aportación al conocimiento de la flora briológica española. Nótula IV: las Sierras de Jabalambre y Gúdar (Teruel). Acta Botanica Malacitana 7:119-140.

CASAS SICART, C. 1982. Current research into bryophytes distribution in Spain. Lejeunia 107:15-17.

CASAS SICART, C. & SÁIZ-JIMÉNEZ, C. 1982. Los briófitos de la catedral de Sevilla. Collectanea Botanica 13:163-175.

CASAS, C. & OLIVA, R. 1982. Aportación al estudio de la brioflora de las provincias de Córdoba y Sevilla. Collectanea Botanica 13:153-161.

CASAS, C. & OLIVA, R. 1982. Aportación al conocimiento de la brioflora de Andalucía noroccidental (Huelva, Sevilla y Córdoba). Acta Botanica Malacitana 7:97-118.

CROS, R.M. 1982. Algunos briófitos interesantes para la flora balear. Acta Botanica Malacitana 7:141-150.

BRUGUÉS, M. 1983. Dicranella varia i Dicranella howei als Països Catalans. Lazaroa 5:301-303.

CASAS i SICART, C. 1983. Els briòfits a la ciutat de Barcelona. In: Alguns aspectes moderns de la briologia. Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, p. 45-47.

CASAS i SICART, C. & BELMONTE i SOLER, J. 1983. Ornamentació de les espores en les espècies espanyoles del gènere Pleuridium (Musci). Actas del IV Simposio de Palinología, Barcelona 1982:131-139. Universitat de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1983. Addicions a la brioflora de les comarques tarragonines. Collectanea Botanica 14:235-241.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1983. Contribució a la brioflora de l'illa de Menorca. Collectanea Botanica 14:231-234.

CASAS, C. & REINOSO, J. 1983. Lepidozia cupressina (Sw.) Limdb., novedad para España. Collectanea Botanica 14:243-246.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & PEÑUELAS, J. 1983. Briòfits de l'Alt Empordà. Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 16:13-32.

CROS i MATAS, R.M. 1983. Tayloria serrata (Hedw.) B.S.G. a la Cerdanya. Collectanea Botanica 14:261-263.

CROS i MATAS, R.M. 1983. Revisió del Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Brown als herbaris de Barcelona. Lazaroa 5:305-308.

GÓMEZ i ARBONA, J., BELMONTE i SOLER, J. & CASAS i SICART, C. 1983. Riella notarisii (Mont.) Mont. a Menorca. Lazaroa 5:297-300.

SANZ i MAGRANÉ, M.M. & CASAS i SICART, C. 1983. Anomodon rostratus (Hedw.) Schimp. novetat per a la brioflora catalana i altres espècies notables. Collectanea Botanica 14:579-585.

BRUGUÉS, M. & CRUM, H. 1984. Acaulon casasianum, a new moss from Spain. Lindbergia 10:1-3.

CARTAÑÀ, M. & CASAS, C. 1984. Meesia longiseta Hedw. en una turbera del Cuaternario Superior en el Pla de l'Estany (Garrotxa, Girona). Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 5:127-134.

CASAS, C. & REINOSO, J. 1984. Metzgeria temperata Kuwah., novedad para la brioflora de Galicia. Anales del Jardín Botánico de Madrid 40:321-323.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1984. Referències bibliogràfiques sobre la flora briològica hispànica. II. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona 9:5-24.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1984. Briòfits. In: J. ROS, I. OLIVELLA & J. M. GILI (eds) Els sistemes naturals de les illes Medes. Institut d'Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 73:129-130.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. 1984. Estudio de la flora briofítica de las comarcas alicantinas. Anales de Biología 2:215-228.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1984. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula VI: musgos y hepáticas del macizo del Moncayo. Anales de Biología 2:229-247.

CROS, R.M. & ROSSELLÓ, J.A. 1984. An approach to the bryophytic flora of the Pityusic Islands. In: H. KUHBIER, J.A. ALCOVER & G. d'ARELLANO (eds) Biogeography and Ecology of the Pityusic Islands. Junk Publishers. The Hague. p. 155-170.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1984. A vegetação briológica das formações calcárias de Portugal. II. O Barrocal Algarvio e o Promontório Sacro. Boletim da Sociedade Broteriana 57:275-307.

BURJACHS i CASAS, F., CARTAÑÀ i ARCEDIANO, M. & MONTEIS i CAHIS, J. 1985-1986. Primers resultats sobre la paleoclimatologia i dinàmica del dipòsit lacustre quaternari del "Pla de l'Estany" (St. Joan les Fonts, Garrotxa). Vitrina 1:28-36.

BRUGUÉS, M. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 351-354, 357-359, 381-434.

CANALÍS, V. & CASAS, C. 1985. Novetats per a la brioflora dels Pirineus Centrals. Collectanea Botanica 16:59-62.

CASAS, C. 1985. El desenvolupament de la briologia als Països Catalans. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 50:91-96.

CASAS, C. 1985. Rhodobryum ontariense (Kindb.) Kindb. a Catalunya. Orsis 1:3-7.

CASAS, C. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 354-356.

CASAS, C. & PEÑUELAS, J. 1985. Bryological notes. Dichelyma falcatum (Hedw.) Myr., a glacial relict, new to Southern Europe. Journal of Bryology 13:591-592.

CASAS, C. & PUCHE, F. 1985. Contribución a la brioflora de la Sierra Palomita (Teruel). Orsis 1:33-41.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1985. Catàleg de les espècies de briòfits dels Països Catalans. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 528-533.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1985. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 1:1-50. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & SIM-SIM, M. 1985. Estudi de la brioflora dels Ports de Beseit. Orsis 1:13-31.

CASAS, C., LLORET, F. & PÉREZ, R. 1985. Addicions a la brioflora del Montseny. Orsis 1:9-12.

CROS i MATAS, R.M. 1985. Flora briològica del Montnegre. Institut d'Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 78:1-287. Barcelona.

CROS, R.M. 1985. Briòfits. In: Llimona, X. (ed.). Plantes Inferiors. Història Natural dels Països Catalans, vol. 4. Enciclopèdia Catalana. Barcelona. p. 359-381.

GIL, J.A. & RUIZ, P. 1985. The Aquatic Basophilous Bryophytic Communities of South East Spain. Herzogia 7:211-228.

MANOBENS i RIGOL, R.M. & CASAS SICART, C. 1985. Mielichhoferia elongata (Musci), espècie nova per a la brioflora ibèrica, i altres aportacions. Collectanea Botanica 16:323-326.

PEÑUELAS, J., CANALÍS, V. & CASAS, C. 1985. Aportació al coneixement de la brioflora aquàtica de l'alta muntanya pirinenca. Collectanea Botanica 16:51-57.

BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1986. Notas breves. Una nueva localidad de Entosthodon hungaricus Boros en la Península Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 42:529-530.

CASAS SICART, C. 1986. Catálogo de los briófitos de la vertiente española del Pirineo Central y de Andorra. Collectanea Botanica 16:255-321.

CASAS, C. 1986. Brioteca Hispánica. Acta Botanica Malacitana 11:83-112.

CASAS, C. 1986. Briòfits del Montseny. In: J. TERRADAS & J. MIRALLES (eds) El patrimoni biològic del Montseny. Catàlegs de flora i fauna 1:31-39. Servei de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona. Barcelona.

CASAS, C., SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1986. Acaulon dertosense, sp. nov., musgo terrícola de los olivares del Baix Ebre (Cataluña). Anales del Jardín Botánico de Madrid 42:299-301.

GRANZOW de la CERDA, I., HERSZKOWICZ, I. & RON, M.E. 1986. Inventario briológico de la provincia de Ávila (España). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 82:65-76.

GUERRA, J., RUIZ de CLAVIJO, E. & SÉRGIO, C. 1986. Sobre la distribución de Riella helicophylla (Bory et Mont.) Mont. en la Península Ibérica. Acta Botanica Malacitana 11:75-76.

VICENTE, J., GRANZOW de la CERDA, I., MAZIMPAKA, V. & RON, E. 1986. Contribución al conocimiento de la flora briológica de la ciudad de Ávila. Trabajos del Departamento de Botánica de Madrid 13:39-43.

ÁRIAS, C., GRANZOW de la CERDA, I., MAZIMPAKA, V. & RON, M.E. 1987 (1986). Fragmenta chorologica occidentalia, Bryophyta, 635-651. Anales del Jardín Botánico de Madrid 43:436-437.

CASAS SICART, C. 1987-1988. Datos para la brioflora de la Sierra de Gredos. Lazaroa 10:265-267.

CASAS, C., FUERTES, E. & VARO, J. 1987. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula VII: el Valle del Cuiña, Sierra de Ancares. Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica :473-483. Universidad de Granada. Granada.

DURING, H.J., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & LLORET, F. 1987. The diaspore bank of bryophytes and ferns in the soil in some contrasting habitats around Barcelona, Spain. Lindbergia 13:137-149.

ELÍAS RIVAS, M.J. & CASAS SICART, C. 1987. Andreaea Hedw., en el occidente del Sistema Central. Actas del VI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica :499-504. Universidad de Granada. Granada.

GRANZOW de la CERDA, I. 1987. Estudios cariológicos en cuatro especies de musgos ibéricos. Anales del Jardín Botánico de Madrid 44:227-232.

RON, E., MAZIMPAKA, V., VICENTE, J. & GRANZOW de la CERDA, I. 1987. Urban bryophytes in Spanish towns. Symposia Biologica Hungarica 35:727-753.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & SIM-SIM, M. 1987. Bryophyte vegetation and ecology of calcareous areas in the Iberian Peninsula. Symposia Biologica Hungarica 35:423-446.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1987. Alguns musgos novos ou raros para a flora de Portugal, recentemente encontrados no Maciço Calcário Estremenho. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae II. Revista Biologica da Universidade Aveiro 1:47-52.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. La brioflora de la Sierra de Gata. Orsis 3:27-40.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. Musgos del herbario JACA recolectados en el Pirineo por P. Montserrat y sus colaboradores. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Homenaje a Pedro Montserrat, 4:131-141.

CASAS, C., HERAS, P., REINOSO, J. & RODRÍGUEZ-OUBIÑA, J. 1988. Consideraciones sobre la presencia en España de Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. y C. pilifer Brid. Orsis 3:21-26.

GRANZOW de la CERDA, I. 1988. Distribución de las especies del género Anomodon (Hedw.) Hook. & Tayl. (Musci) en la región occidental. Fontqueria 16:9-24.

SÉRGIO, C., SIM-SIM, M., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1988. A vegetação briológica das formações calcárias de Portugal. IV. O Maciço Calcário Estremenho. Serras de Aire, Candeeiros e Sicó. Memórias da Sociedade Broteriana 28:93-135.

BRUGUÉS, M., CROS, R.M., LLORET, F. & DURING, H. 1989. Banc de diàspores de briòfits en sòls de Sant Llorenç del Munt. I Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Diputació de Barcelona.

CASAS i SICART, C. & ELÍAS, M.J. 1989. Notes breus. Ditrichum lineare (Sw.) Lindb. en la Peña de Francia (Salamanca). Collectanea Botanica 17:307-308.

CASAS i SICART, C. & PÉREZ-OBIOL, R. 1989. Noves dades sobre briòfits semifòssils de la Garrotxa. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 56:27-30.

CASAS, C. & ZUTTERE, Ph. de 1989. Dades per a la brioflora de Sant Llorenç del Munt. I Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 1989:21-23. Diputació de Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1989. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 2:51-100. Institut d'Estudis Catalans & Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

GRANZOW de la CERDA, I. 1989. Flujo gamético en poblaciones de un musgo pleurocárpico dioico, Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Tayl., mediante un experimento de trasplante. Botanica Complutensis 15:91-100.

CASAS SICART, C. 1990. Síntesis biogeográfica de la brioflora de los Pirineos, Sierras Cantábricas y Macizo Galaico-Portugués. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Botánica Pirenaico-Cantábrica, 5:21-34.

CASAS, C. & SÉRGIO, C. 1990. Acaulon fontiquerianum sp. nov. de la Península Ibèrica. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 11:57-62.

CASAS, C. 1990. Datos para la brioflora de Burgos. Orsis 5:157-161.

CASAS, C. 1990. Notes briològiques. Crossidium aberrans Holz. & Bartr. a l'Aragó. Orsis 5:155-156.

CASAS, C. 1991. New checklist of spanish mosses. Orsis 6:3-26.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1990. Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe y D. crispatissimum (C. Muell) Par. en la Península Ibérica e Islas Baleares. Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología, Botánica Pirenaico-Cantábrica, 5:35-41.

CASAS, C., SÉRGIO, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1990. Datos sobre el género Acaulon en la Península Ibérica. Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 11:63-70.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1990. Notas Breves. Schizymenium pontevedrensis, una nueva combinación para una especie endémica del género Mielichhoferia en la Península Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 46:606-608.

SCHUMACKER, R. & BRUGUÉS, M. 1991. Bryological notes. Scopelophila cataractae (Mitt.) Broth. (Pottiaceae, Bryophytina), new for Spain. Journal of Bryology 16:486-488.

BRUGUÉS, M. 1992. Nota briològica. Distribució ibèrica de Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb, T. delicatulum (Hedw.) Mitt. i T. philibertii Limpr. Orsis 7:151-153.

CANALÍS, V. & CASAS, C. 1992. Encalypta affinis Hedw. f. i Encalypta alpina Sm. als Pirineus. In: J.A. Conesa & J. Recasens (eds.), Actes del Simposi Internacional de Botánica "Pius Font i Quer". Vol. I. Criptogàmia. Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, pp. 223-229.

CASAS i SICART, C. 1992. La brioflora del massís de Garraf. I Trobada d'estudiosos de Garraf. Monografies de la Diputació de Barcelona 19:89-91.

CASAS, C. 1992. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 0:2-4.

CASAS, C. 1992. Nota briològica. Una notícia històrica: Sphagnum papillosum Lindb. a Santa Fe de Montseny. Orsis 7:155-157.

CASAS, C. 1992. Nota briològica. Una nova localitat de Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. als Pirineus. Orsis 7:149-150.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1992. Distribució del gènere Racomitrium Brid. secció Racomitrium a la Península Ibèrica. Actes del Simposi Internacional de Botànica Pius Font i Quer, 1988, 1:231-235. Lleida.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1992. Els briòfits del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona d'influència. La investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. II Jornades sobre Recerca 1991:73-81. Generalitat de Catalunya. Lleida.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1992. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 3:101-150. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1992. Endangered bryophytes of the Iberian Peninsula: Los Monegros. Biological Conservation 59:221-222.

CASAS, C., FUERTES, E., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & REINOSO, J. 1992. Aportaciones a la flora briológica española. Nótula VIII. Los Páramos de la Lora (Burgos, España). Stvdia Botanica 10:109-122.

SÉRGIO, C. & CASAS, C. 1992. Mielichhoferia mielichhoferiana (Funck.) Loeske um novo musgo para a brioflora portuguesa. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae IV. Portugaliae Acta Biologica (B) 16:173-175.

CASAS i SICART, C. 1993. Els briòfits a la Península Ibèrica. Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Sessió inaugural del curs 1993. Barcelona. p. 13-28.

CASAS i SICART, C. 1993. Una antiga contribució a la brioflora catalana: recol·leccions de P. Font i Quer i els seus col.laboradors (1911-1919). Institució Catalana d'Història Natural 61:33-39.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica 1991. Boletín de la Sociedad Española de Briología 3:2-7.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 1:2-11.

CASAS, C. 1993. Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 2:2-12.

CASAS, C. 1993. Modificaciones a "New checklist of Spanish mosses" (Casas, C. 1991. Orsis, 6:3-26). Boletín de la Sociedad Española de Briología 2:2.

CASAS, C. 1993. Validation of Goniomitrium seroi Casas. Orsis 8:151.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1993. Notes briològiques. Crossidium laevipilum Thèr. & Trab. a la comarca de la Terra Alta (Tarragona). Orsis 8:143-146.

CASAS, C., CROS, R.M. & MUÑOZ, J. 1993. Triquetrella arapilensis y Especies Afines: Su Morfología y Distribución Geográfica. The Bryologist 96:122-131.

MUÑOZ, J. & CASAS, C.SÉRGIO, C., HÉBRARD, J.P. & CASAS, C. 1993. Acaulon fontiquerianum Casas et Sérgio (Musci, Pottiaceae) nouveau pour la bryoflore du Portugal, de France et de Corse. Orsis 8:11-19.

CASAS i SICART, C. 1994. Addenda a la brioflora de Sant Llorenç del Munt. II Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Monografies de la Diputació de Barcelona 21:21-23.

CASAS, C. 1994. Necrològica: Josep Vives i Codina (1931-1993). Boletín de la Sociedad Española de Briología 4:7-8.

CASAS, C. 1994. Nota briològica. Orthotrichum acuminatum Philib., una novetat als Països Catalans. Orsis 9:113-115.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Els esfagnes de les mulleres del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La investigació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. III Jornades sobre Recerca 1994:81-90. Generalitat de Catalunya. Lleida.

ELÍAS RIVAS, M.J., CASAS i SICART, C., BRUGUÉS DOMENECH, M., CROS MATAS, R.M., OLIVA ALONSO, R., GRANZOW de la CERDA, I., MUÑOZ FUENTE, J., EDERRA INDURÁIN, A. & RUPIDERA GIRALDO, J.L. 1994. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula IX: Musgos, Hepáticas y Antocerotas de las Arribes del Duero (NW de Salamanca). Stvdia Botanica 13:163-173.

FUERTES, E., CASAS, C., CROS, R., EDERRA, A., MUÑOZ, J. & OLIVA, R. 1994. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula X: musgos y hepáticas de la vertiente noroccidental de Sierra Morena (Badajoz). Botanica Complutensis 19:45-58.

SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Duas espécies boreais encontradas no Parque Natural da Serra de São Mamede. Lophozia excisa (Dicks.) Dum. nova para Portugal e Racomitrium elongatum (Ehrh.) Frisvoll primeira referência para o sul do Tejo. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae V. Revista Biologica (Lisboa) 15:197-198.

SÉRGIO, C., CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1994. Lista Vermelha dos Briófitos da Península Ibérica. Instituto da Conservaçao da Natureza; Museu, Laboratório e Jardim Botânico & Universidade de Lisboa. Lisboa.

CASAS i SICART, C. 1995. La brioflora dels Països Catalans. Institut d'Estudis Catalans. Arxius de la Secció de Ciències 100:159-181.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1995. Nota briològica. Dues aportacions de J. Vives a la briologia catalana. Orsis 10:123-125.

CASAS, C. 1995. Brioteca Hispánica 1993-1994. Boletín de la Sociedad Española de Briología 7:11-14.

CASAS, C. 1995. Els briòfits del Cap de Creus. In: J.M. MASDAVALL, A. MIQUEL & S. MUSQUERA (eds.) La península del Cap de Creus i la serra de Verdera 1995:89-92. Actes IV Jornades de la Institució Catalana d'Història Natural. Institut d'Estudis Empordanesos. Figueres.

CASAS, C. 1995. In memoriam: Josep Vives i Codina (1931-1993). Orsis 10:127-129.

CASAS, C. 1995. Modificaciones a "New checklist of Spanish mosses" II. Boletín de la Sociedad Española de Briología 6:5-6.

CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1995. Loscos y la briología española. Anales del Jardín Botánico de Madrid 53:163-169.

CASAS, C., EDERRA, A., HERAS, P., INFANTE, M. & MUÑOZ, J. 1995-1996. Aproximación a la brioflora burgalesa. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 10-11:73-90.

CASAS, C., SÉRGIO, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R. M. 1995. Los hábitats de las especies amenazadas de briófitos de la Península Ibérica. Actas del XI Simposio Nacional de Botánica Criptogámica: 281-282. Santiago de Compostela.

MUÑOZ, J., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M., EDERRA, A., FUERTES, E., HERAS, P., INFANTE, M. & SÉRGIO, C. 1995. Aportaciones a la flora briológica española. Notula XI. Hepáticas y Musgos de La Liébana (Cantabria, N-España). Boletín de la Sociedad Española de Briología 7:1-9.

CASAS, C. & SÉRGIO, C. 1996. Nota briològica. Hedwigia stellata Hedenäs a la Península Ibèrica. Orsis 11:183-186.

CASAS, C. 1996. Modificaciones a "New checklist of Spanish mosses" III. Boletín de la Sociedad Española de Briología 9:8-10.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1996. Bryological notes. Brachythecium dieckii Röll in Spain. Journal of Bryology 19:193.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 1996. Cartografia de Briòfits: Península Ibèrica i les illes Balears, Canàries, Açores i Madeira. 4:151-200. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

ROS, R.M., GUERRA, J. & CASAS, C. 1996. Bryological advances in Spain (1983-1992). Bocconea 5:325-334.

SÉRGIO, C., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 1996. Bryological notes. Fossombronia maritima (Paton) Paton in the Iberian Peninsula. Journal of Bryology 19:349.

CASAS, C. 1997. Brioteca Hispánica 1995-1996. Boletín de la Sociedad Española de Briología 10:9-15.

CASAS, C. 1997. Nota briològica. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth., una novetat per a la brioflora dels Pirineus. Orsis 12:163-164.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1997. Musgos de la vertiente española de los Pirineos en peligro de extinción. Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava 12:51-55.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 1997. Algunos datos para a brioflora de Galicia. España. Boletim da Sociedade Broteriana 68:213-225.

SÉRGIO, C., CROS, R. M., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 1997-1998. Dados sobre a brioflora de charcos e de cursos de água temporários com Isoetes, na Península Ibérica. Agronomia Lusitana 46:21-28.

SÉRGIO, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 1997. Flora e vegetação briológica do Parque Natural da Serra de São Mamede. Portugaliae Acta Biologica (B) Sist. 17:5-46.

BRUGUÉS, M., CASAS, C. & BELMONTE, J. 1998. Bryological Notes. On the status of Pyramidula algeriensis Chadeau & Douin, syn. nov., with observations on the spores of P. tetragona (Brid.) Brid. and Goniomitrium seroi Cas. de Puig in Spain. Journal of Bryology 20:502-504.

CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 1998. Cinclidotus danubicus Schiffn. & Baumg. i Didymodon mamillosus (Crundw.) M. Hill a la península Ibèrica. Orsis 13:119-123.

CASAS, C. & GIRBAL, J. 1998. Campylium elodes (Linb.) Kindb. a la península Ibèrica. Orsis 13: 51-54.

CASAS, C. & INFANTE, M. 1998. Aportaciones al conocimiento del género Lophozia en la península Ibérica. Orsis 13:43-50.

CASAS, C. 1998. The Anthocerotae and Hepaticae of Spain and Balearic Islands: a preliminary checklist. Orsis 13:17-26.

CASAS, C. 1998. Trichostomopsis umbrosa (C. Müll.) Robins y Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb. var. hirsuta (Vent.) Par. al Sur de la provincia de Soria. Boletín de la Sociedad Española de Briología 12:10-11.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1998. La brioflora de la península del cap de Creus. Acta Botanica Barcinonensia (Homenatge a O. de Bolòs) 45:157-172.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 1998. Les espècies del gènere Andreaea del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. IV Jornades sobre recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Octubre 1997. Espot (Pallars Sobirà), Generalitat de Catalunya. p. 127-136.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & FONT, J. 1998. Els briòfits de les basses de l'Albera, Alt Empordà. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 66:73-80.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C. & GUTIÉRREZ, C. 1998. Noves localitats d'Hookeria lucens (Hedw.) Sm. al Montseny. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 66:91-94.

BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 1999. Entosthodon mouretii (Corb.) Jelenc new to Europe. Cryptogamie, Bryologie 20:72-75.

CASAS, C. 1999. Modificaciones a "New Checklist of Spanish Mosses" IV Boletín de la Sociedad Española de Briología 14:13-15.

CASAS, C. 1999. Neckera besseri, Homalia lusitanica i Homalia trichomanoides (molses) als Països Catalans. Orsis 14:31-37.

CASAS, C. 1999. Revisión de los ejemplares de Schistidium distribuidos en la Brioteca Hispánica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 15:9-10.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 1999. Andreaea megistospora and other interesting species from the Spanish bryoflora. Cryptogamie, Bryologie 20:203-206.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M. & SÉRGIO, C. 1999. Briófitos de algunos barrancos de las Villuercas (Cáceres) con Prunus lusitanica. Boletín de la Sociedad Española de Briología 14:1-7.

CASAS, C. 2000. Algunes molses noves o rares per a la brioflora catalana Acta Botanica Barcinonensia 46:89-95.

CASAS, C. 2000. El género Schistidium Bruch & Schimp. en España. Boletín de la Sociedad Española de Briología 16:1-9.

CASAS, C., CROS, R.M., BRUGUÉS, M. & SÉRGIO, C. 2000. Flora Briofítica Ibérica. Referencias Bibliográficas. Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona 17:1-58.
CASAS, C. 2001. Les espècies del gènere Schistidium Bruch & Schimp. dels Països Catalans. Orsis 16:9-28.

CASAS, C., BLOM, H. H. & CROS, R.M. 2001. Schistidium occidentale from the Sierra Nevada (Spain), new to the European bryophyte flora. Journal of Bryology 23:301-304.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2001. Flora dels Briòfits dels Països Catalans I. Molses. Institut d'Estudis Catalans; Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

CASAS, C., CROS, R. M. & BRUGUÉS, M. 2001. 2001. Els briòfits de la Réserve Naturelle de la forêt de la Massane (SE França). Orsis 16:29-45.
BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C., CROS, R. M. & CASAS, C. 2002. Los briófitos de las zonas altas de Sierra Nevada (Andalucía, España). Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:1-7.

CASAS, C. 2002. Brioteca Hispánica 1997-1999. Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:11-21.

CASAS, C. 2002. Modificaciones a "New Checklist of Spanish Mosses" V. Boletín de la Sociedad Española de Briología 20-21:9-10.

SÁEZ, Ll., CASAS, C., CROS, R.M. & BRUGUÉS, M. 2002. New Bryological Data from the Balearic islands Cryptogamie, Bryologie 23:181-187.

SÉRGIO, C. & CASAS, C. 2002. Bryum neodamense Itzigs. novo elemento para a brioflora de Portugal. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae VIII. Portugaliae Acta Biologica 20:106-107.

BRUGUÉS, M., SÉRGIO, C., CASAS, C. & CROS, R. M. 2003. Rediscovery of Brachymenium commutatum (Müll.Hal.) A.Jaeger and Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. in Sierra Nevada (SE Spain). Lindbergia 28:99-101.

CASAS, C. & A. BARRÓN 2003. Els briòfits saprobiolignícoles de la Vall d'Aran. Acta Botanica Barcinonensia 49:167-172.

CASAS, C. 2004. Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. in the Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: New to the Spanish bryoflora. Braun-Blanqueta 34: 9-10.

CASAS, C. 2004. La reproducció vegetativa de les molses i els seus mecanismes d'adaptació al medi àrid. Omnis cellula 4:17-24.

CASAS, C., BRUGUÉS, M. & CROS, R.M. 2004. Flora dels Briòfits dels Països Catalans II. Hepàtiques i antocerotes. Institut d'Estudis Catalans; Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M., SÁEZ, L. & BALAGUER, P. 2004. Referencias bibliogràficas sobre la flora briofítica de las Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 25:33-40.

CROS, R.M., BRUGUÉS, M. &SÁEZ, L. 2004. Els Briòfits de la Vall d'Alinyà. In: J. GERMAIN i OTZET (ed.) Els Sistemes Naturals de la Vall d'Alinyà. Institució Catalana d'Història Natural. Barcelona. Núm. 14, p. 223-235.

DRAPER, I., ALBERTOS, B., BRUGUÉS, M., CANO, M. J., CROS, R. M., GALLEGO, M. T., GARILLETI, GUERRA, J., R., LARA, MAZIMPAKA & SÉRGIO, C. 2004. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica espapola. Nótula XIV: Musgos, Antocerotas y Hepáticas de la Sierra de Aracena (Huelva). Boletín de la Sociedad Española de Briología 24:7-14.

HERAS, P., INFANTE, M., CASAS, C., CROS, R. M. & BRUGUÉS, M. 2004. Contribución a la brioflora del Pirineo Aragonés. Boletín de la Sociedad Española de Briología 25:25-31.

CASAS, C. 2005. Catàleg de les molses d'Andorra. Orsis 20:41-59.

CASAS, C. 2006. Brioteca Hispánica 2000-2004. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:1-9.

CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R.M. & SÉRGIO, C. 2006. Handbook of mosses of the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. Institut d'Estudis Catalans; Secció de Ciències Biològiques. Barcelona.

CASAS, C., CROS, R. M., BRUGUÉS, M., RUIZ, E., SÉRGIO, C., BARRÓN, A. & LLORET, F. 2006. Aportaciones a la brioflora del Pirineo. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:73-86.

PUCHE, F., BARRÓN, A., BRUGUÉS, M., CANO, M.J., DRAPER, I., EDERRA, A., ESTÉBANEZ, B., GALLEGO, M.T., GIMENO, C., GUERRA, J., JIMÉNEZ, J.A., LARA, F., MEDINA, R. & MEDINA, N.G. 2006. Aportaciones al conocimiento de la flora briológica española. Nótula XVI: Musgos y Hepáticas del Alto Tajo (Cuenca, Guadalajara, Teruel). Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:87-94.

PUCHE, F., CASAS, C. & BRUGUÉS, M. 2006. Didymodon eckeliae (Pottiaceae), new to Europe. The Bryologist 109:239-241.

R.M. Ros, S. Rams, D.T. Holyoak, M. Brugués & R.M. Cros 2006. Revision of the records of Brachymenium commutatum (Bryophyta, Bryaceae) in Europe. Nova Hedwigia 84: 241-247.

RUIZ, E., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 2006. Hypnum uncinulatum Jur. new to peninsular Spain. Cryptogamie, Bryologie 27:399-402.

SÁEZ, L., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R. M & BALAGUER, P. 2006. Briófitos nuevos o interesantes para las Islas Baleares. Boletín de la Sociedad Española de Briología 28:11-23.

SÁEZ, L., BRUGUÉS, M., CASAS, C., CROS, R.M. & BALAGUER, P. 2006. New bryological data from Balearic Islandds. II. Cryptogamie, Bryologie 27:387-394.

Sérgio, C., Brugués, M., Cros, R. M., Casas, C. & Garcia, C. 2006. The 2006 Red List and an updated checklist of bryophytes of the Iberian Peninsula (Portugal, Spain and Andorra). Lindbergia 31: 109-126.

Brugués, M., Casas, C. & Solé, L. 2007. LOS BRIÓFITOS de LA ZONA VOLCÁNICA DE OLOT (GIRONA). Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 19-24.

BRUGUÉS, M., MUÑOZ, J., RUIZ, E. & HERAS, P. 2007. Sphagnaceae. In: Brugués, M., Cros, R.M. & Guerra, J. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Sphagnales, Andreaeales, Polytrichales, Tetraphidales, Buxbaumiales, Diphysciales. Vol. I, pp. 17-78. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.

Brugués, M., Ruiz, E. & Casas, C. 2007. Polytrichaceae. In: Brugués, M., Cros, R.M. & Guerra, J. (eds.). Flora Briofítica Ibérica. Sphagnales, Andreaeales, Polytrichales, Tetraphidales, Buxbaumiales, Diphysciales. Vol. I, pp. 101-128. Universidad de Murcia, Sociedad Española de Briología, Murcia.
.
SÉRGIO, C. & CASAS, C. 2007. 6. Pohlia filum (Schimp.) Martensson (Bryaceae) nova espécie par a brioflora portuguesa. In: C. SÉRGIO, Notulae Bryoflorae Lusitanicae X. Portugaliae Acta Biologica 22: 199.

Sérgio, C., BRUGUÉS, M. & CASAS, C. 2007. Trichostomum tenuirostre (Hook. & Taylor) Lindb. (Pottiaceae) nova espécie para a brioflora de Portugal continental. Boletín de la Sociedad Española de Briología 30-31: 57-59.


Referències bibliogràfiques

Barceló Coll, Joan. « In memoriam, Creu Casas i Sicart». El butlletí de l'IEC, núm. 116 (18 desembre 2007). (http://www.iec.cat/butlleti/pdf/116_butlleti_creu.pdf) [Consulta: 11/11/2009].

Cros, RosaM.; Brugués, Montserrat. «In memoriam Creu Casas (1913-2007)». Orsis, núm. 22 (2007), p.121-134. També accessible a: (http://ddd.uab.cat/record/23463)[Consulta: 11/11/2009].

Duran, Xavier (2004). Creu Casas. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca.

IEC. «Mort Creu Casas: recull de premsa».http://www.iec.cat/butlleti/pdf/109_butlleti_creu.pdf [Consulta: 11/11/2009].

Llimona, Xavier. «Creu Casas i Sicart». El butlletí de l'IEC, núm. 111 (22 juny 2007) http://www.iec.cat/butlleti/pdf/111_butlleti_creu.pdf[Consulta: 11/11/2009].

Puche, Felisa. «Biografía y Bibliografía de Creu Casas». Boletín de la Sociedad Española de Briología, nº 30-31 (2007), p.3-18. També accessible a: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2484138[Consulta: 11/11/2009].

Vigo i Bonada, Josep. «Creu Casas Sicart (Barcelona 1913-2007)». Acta Botanica Barcinonensia, núm. 51 (2008), p.137-139. També accessible a:
http://www.raco.cat/index.php/ActaBotanica/article/view/85959/110962[Consulta: 11/11/2009].

«Dra. Creu Casas Sicart (1913-2007)». Anales del Jardín Botánico de Madrid, vol. 64, núm. 2 (julio-dicimebre 2007), p. 243-244. També accessible a: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=55664215 [Consulta: 11/11/2009].


Referències gràfiques

Font: http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_40/Revista_40/reportatge_2.html[Consulta:27/02/2010].


Biografia n.4041 per Concepción Rodríguez Parada
2010-09-30 15:25:00

Tornar Inici