Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 4069

Adelaida Ferré Gomis

Adelaida Ferré Ruiz de Narváez

NaixementBarcelona
Barcelonès
Febrer de 1881
DefuncióBarcelona
Barcelonès
Març de 1955
Relacions familiars:Filla de Pere Ferré, pintor i decorador.
CondicióMestra, Brodadora
OcupacionsPuntaire, mestra, historiadora
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsEscola Lluïsa Cura (Barcelona)
Junta de Museus (Barcelona)
Foment de les Arts Decoratives
Llocs de vinculació

Biografia

a l’Escola d’Institutrius. Allíva tenir com a mestre el folklorista Rossend Serra i Pagès (1863-1929).

Un dels docents d’Adelaida en aquest institut fou el rander Josep Fiter Inglés, qui li degué despertar l’interès per la història de la punta.

Però on Adelaida passà bona part de la seva vida professional va ser a l’Escola Municipal d’Oficis per la Dona, refundada després sota el nom d’Escola Municipal Lluïsa Cura. Allí va ser-ne professora de brodats i puntes des de 1911. En va ser nomenada directora el 1942; es jubilà al cap de deu anys.

Sempre interessada en la divulgació, Adelaida no només va practicar-la a través de l’ensenyament a les aules sinó també en nombroses conferències i en l'elaboració d'articles.

Adelaida és la gran historiadora de la punta a casa nostra. A part del rigor i la serietat dels seus treballs, la rellevància de la seva obra rau en el fet que, en el moment en el qual comença a teoritzar sobre aquest art, la bibliografia respectiva produïda a casa nostra era ben escassa. En una primera etapa, els seus estudis apareixeran en publicacions com Joventut, Art Jove o La Veu de Catalunya, entre d’altres. Entre els anys 1931 i 1948 els principals estudis de Ferré apareixeran al Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, institucióen la qual col·laborà documentant-ne el fons tèxtil.De les investigacions de Ferré, se n’obtenen infinitat de dades de gran valor i utilitat a l'hora de traçar una història de la producció tèxtil tant a dins com a fora de les nostres fronteres.

Pel que fa a la punta al coixí, Adelaida es mostra enels seusarticles com una gran coneixedora del seu passat però també del seu present, tant a Catalunyacom a la resta d’Europa. Tècniques, folklore, història o lèxic de la punta, Adelaida no va deixar de tractar i estudiar a fons cap d'aquests camps.

Va ser Adelaida qui va encarregar a les germanes Antònia i Montserrat Raventós i Ventura que donessin classes de puntes a l’Escola Lluïsa Cura, de la qual ella era directora.

Cal destacar a més l'estreta relaciód'Adelaida amb el Foment de les Arts Decoratives i amb el Centre Excursionista de Catalunya.


Obra

xviii, Barcelona, 1920s, p. 105-106. Article escrit el 1913 o abans.

.

«Les Randes». Arts i bells oficis, abril, p. 106, núm. de maig, Foment de les Arts Decoratives, Barcelona, 1928.

«Coteig de les rondalles de Perrault», 1930.

«La Dentelle en Catalogne», International Congress of popular arts, Praga, 1928, v. 2, p. 72-75. Art Populaire, París, 1931.

«Col·lecció de patrons de puntes al coixí ingressada a la Biblioteca dels Museus d’Art», Butlletí dels Museus d’Art de Barcelona, núm. 6, vol. I, Barcelona, novembre 1931, p. 169-176

«Estris per a fer puntes de coixí», ibid., núm. 41, vol. IV, Barcelona, octubre de 1934, p. 318-324.

«Els vestits regionals de la Sala Regordosa», ibid., núm. 69, vol. VII, Barcelona, febrer de 1937, p. 33-42

«Una col·lecció de mantons de Manila al Museu de Pedralbes», ibid., núm. 71, vol. VIII, Barcelona, abril de 1937, p. 113-125. La segona part és a ibid., núm. 72, vol. VIII, maig de 1937, p. 139-150.

«De la colección de encajes del Museo», Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona. Arte Moderno, vol. II, 3 de julio de 1944, p. 7-21.

«Encaje Brujo Extremeño», ibid., vol. VI, 3 i 4, Barcelona, juliol-desembre 1948, p. 459-471.

«Hilaria», Diccionario biográfico de artistas de Cataluña, vol. III, Barcelona, 1954, p. 585-594.Referències bibliogràfiques


Referències orals

Núria Marot, mestre puntaire artesana.

Neus Ribas, directora del Museu d'Arenys de Mar - Museu Marès de la Punta.


Referències audiovisuals

Capsa Matrícules Escola nenes i adultes, sense catalogar.

Arxiu RACBASJ, Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes de Barcelona. Memoria del curso de 1903 á 1904, Barcelona 1904, p. 35.

http://hemeroteca.lavanguardia.es/search.html?q=%22adelaida+ferre%22&bd=01&bm=02&by=1881&ed=01&em=12&ey=2010&keywords=puntas&__checkbox_home=true&edition=&exclude=&excludeAds=true&sortBy=&order=&x=0&y=0[Consulta: 03/02/2010].


Biografia n.4069 per Joan Miquel Llodrà Nogueras
2010-10-01 13:39:28

Tornar Inici