Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 4076

Caterina Sarrovira

Naixements. xvi
Defunció1630
Relacions familiars:Germana de Dorotea Çarovira. Filla d'Otília Çarovira y de Cordelles i Miquel Çarovira.
CondicióAbadessa
OcupacionsAbadessa de Sant Antoni de Barcelona, arxivera
Adscrita als moviments
Vinculada a les entitatsMonestir de Sant Antoni de Barcelona

Llocs de vinculació

Biografia

Caterina Çarovira, segons les dades recollides al Necrològic de la comunitat, va prendre l'hàbit de monja benedictina al monestir de Sant Antoni de Barcelona el 8 d'octubre de 1581 i féu professió monàstica el dia 29 de setembre de 1584. L'abaciologi del monestir, per la seva banda, la situa com a abadessa l'any 1620 fins la seva mort el 1630. Una germana seva, Dorotea, era també monja professa de la mateixa comunitat monàstica. Pel procés de beatificació d'Agnès i Clara, fundadores del monestir, coneixem algunes dades de la filiació d'aquestes dues dones: eren filles de Miquel Çarovira, identificat com a "persona versada en scriptures antigas de la Casa de la Ciutat", advocat ordinari de la ciutat i un dels membres de la comissió que l'any 1573 havia de donar impuls a l'ordenació i a la descripció del fons de l'escrivania major de la ciutat de Barcelona. Aquest context familiar tindrà sens dubte una influència important a l'hora de nomenar Caterina primera arxivera de la comunitat monàstica, amb una competència amb lectura i escriptura probablement superior a la resta de monges, i possiblement amb coneixement directe dels projectes d'organitzacions i redreçaments d'arxius que en el seu moment estaven duent a terme diverses institucions, amb finalitats pràctiques, funcionals o de bon govern, i que, en el cas de les institucions eclesiàstiques, coincidien amb les disposicions del Concili de Trento sobre arxivística.

Referències bibliogràfiques

Jornet Benito, Núria (2005). Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona: origen d'un monestir i configuració d'un arxiu monàstic (1236-1327). Tesi doctoral, Universitat de Bacelona.

Referències audiovisuals

Arxiu Monestir de Sant Benet de Montserrat, "Necrològic des de la fundació, 1281-1944", Fons Santa Clara, Manuals, núm. 426.

Arxiu Monestir de Sant Benet de Montserrat, "Llibre de càrrechs i oficis del present monestir de Barcelona, 1598", Sebastià Roger, Fons de Santa Clara, Manuals, núm. 743.


Biografia n.4076 per Núria Jornet Benito
2010-10-08 12:35:21

Tornar Inici