Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 459

Prous Boneta

Na Prous Boneta

NaixementFrança
1296 (circa)
DefuncióFrança
1328
Relacions familiars:Filla de Durand (Esteve) Bonet. Germana d'Alisseta.
CondicióBeguina
OcupacionsBeguina
Condició jurídico-étnicaSoltera
Presa
Adscrita als moviments
Llocs de vinculació

Biografia

la Paraula de Déu encarnada en ella, i com a part essencial d'un nou missatge de salvació. El seu discurs es troba carregat de continguts profètics i apocalíptics que l'apropen als corrents de pensament escatològic del seu entorn franciscà i dels seguidors d'Olivi, però conté també, reinterpretats en clau singular, molts dels trets característics de la mística femenina del segle XIII.


Referències bibliogràfiques

Burham Louise A., «The Visionary Authority of na Prous Boneta» a Alain Boureau y Sylvain Piron (eds.), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société, p. 319-339. París: Vrin.

Burr, David (1997). «Na Prous Boneta and Olivi» a Collectanea Franciscana 67, p. 477-500.

Garí Blanca (2006), «Fuera de la ley / por encima de la ley. Proscripción y movimientos ainstitucionales en la Baja Edad Media» a Santiago Castillo y Pedro Oliver (eds.), Las figuras del desorden. Heterodoxos, proscritos y marginados, p. 137-165. Madrid: Editorial siglo XXI.

Manselli Raoul (1989). Spirituels et Beguins du Midi, Toulouse: Privat.

May, William H. (1965). «The confession of Prous Boneta. Heretic and Heresiarch» en John H. Mundy (ed.) Essays in Medieval Life and Thougth presented in Honour of Austin Patterson Evans, p. 3-30. New York: Biblo&Tanner.

, p. 199-221, Würzburg: Echter.


Referències audiovisuals


Biografia n.459 per Blanca Garí de Aguilera
2010-09-29 16:19:11

Tornar Inici