Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 463

Serena de Tous

Sereneta

Naixement1350 (circa)
Defunció1400 (circa)
CondicióBurgesa
OcupacionsEscriptora de cartes
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Llocs de vinculació

Biografia

de Tous. Ramon havia nascut a Sardenya, fill d’un personatge procedent del castell de Tous (Anoia) i de mare sarda. Es féu mercader, es va traslladar a Barcelona i fou admès com a ciutadà; ja ho era el 1359; portava alguns afers de la reina l’any 1366, sent encara solter. Serena seria forastera, no li coneixem cap vincle de parentiu a Barcelona, on es relacionava amb el cercle del seu marit. Ens confirmaria la procedència immigrant dels Tous el fet que visquessin en una casa de lloguer, situada al carrer Ample.

li escrivia parlant dels preus de les espècies, de la cura que tenia dels productes emmagatzemats, i de les comandes comercials que feia.

jove, se la coneix pel diminutiu, tindria entre 20 i 30 anys quan escrigué les cartes, i el seu marit seria potser uns 20 anys més gran.

».

Guillemona escrivia a Ramon de Tous mostren l’agraïment per la cura que Serena tenia d’ella. Serena està vinculada a l’entorn, s’assabenta dels casaments, les defuncions, els afers de la cort, dels problemes dels amics, i n’informa al marit. Feia d’enllaç entre l’home, que restava llargues temporades fora, la ciutat i els amics que havia deixat.

que es dictaminà una sentència arbitral l’any 1389.


Referències bibliogràfiques

Anna (dir.) (2004).Por mi alma os digo.Barcelona: Lumen (La vida escrita por las mujeres, 4).

». En: Miscel·lània de textos medievals, núm. 8. Barcelona: CSIC, p. 111-198.

». En: Breve historia feminista de la literatura española (en lengua catalana, gallega y vasca), vol. VI, Barcelona: Anthropos, p. 51-61.


Biografia n.463 per Teresa Vinyoles Vidal
2010-09-25 20:03:42

Tornar Inici