Diccionari Biogràfic de Dones - Biografia 551

Marquesa, de Cabrera

Marquesa d'Empúries

Naixement1265 (circa)
Defunció1328
CondicióNoble
OcupacionsComtessa d'Empúries
Condició jurídico-étnicaCasada
Adscrita als moviments
Llocs de vinculació

Biografia

Marquesa, vescomtessa de Cabrera i comtessa d’Empúries, heretà del seu pare,Guerau VI, el vescomtat de Cabrera l’any 1278. Com que era menor d’edatquedàsota la tutela del seu oncle Ramon de Cabrera. Vers1282 es va casar amb el comte d’Empúries, Ponç VI, anomenat també Pons Hug IV (1277-1313), i aportà al seu marit el ric patrimoni dels Cabrera. Va ser mare d’Hug i de Malgaulí, el qual, sota el nom de Ponç VI, heretaria el comtat.

Marquesa era una dona lletrada a qui van dedicar una versió catalana, en vers, de la Bíblia,que se suposa redactada pel dominic fra Romeu Sabruguera. L’autor, en la dedicatòria, elogia la seva catalanitat,eloqüència i la seva religiositat amb aquestes paraules: «De Catalunya porta la flor, d’ensenyament e de valor, de franquesa de gai parlar... de Déu li plats sovint parlar, molt dejunar e molt orar».

Va senyorejar sobre un ampli patrimoni, però la seva vida no fou fàcil. Va viure l’assassinat del seu fill gran, Hug, en 1309, i la vergonya del procés per sodomia que fou incoat contra el seu marit, l’any 1311. Fou unprocés amb rerafons polític,atès que el comte d’Empúries estava enfrontat amb el rei Jaume II. En l'esmentat procés es van destapar greus acusacions sobre la vida privada del comte,i, de retruc, Marquesa va haver de parlar de la seva vida privada,de manera que podem deduir les difícils relacions quemantenia amb el seu marit. Afirmen els testimonisquees va negar a tenir-hi relacions sexuals:«dit comte no usa amb sa muller [...] el comte assajava que li ho fes contra natura, e ellano u volia soferir». Marquesa aconsellava aamics del seu marit que no acceptessin regals d’ell perquè en pagarien un preu massa car.

La complexitat de la vida privada de la família comtal la constatem amb el fet de que el comte d’Empúries tenia, a més, una filla il·legítima,Blancaflor. La vescomtessa de Cabrera va sobreviure al marit, als fills i a l'única neta, la filla de Malgaulí, que portava el seu nom, Marquesa, la qual fou per poc temps comtessa titular d’Empúries.

El cronista Ramon Muntaner es feia ressò de la seva mort, esdevinguda l’any 1328, coincidint amb la coronació a Saragossa del rei Alfons el Benigne. Marquesa deixava el vescomtat de Cabrera al seu cosí Bernat, fill del qui havia estat el seu tutor, i a la seva descendència.


Referències bibliogràfiques

Fluvià, Armand de (1989). Els Primitius comtats i vescomtats de Catalunya: cronologia de comtes i vescomtes. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Genís i Mas, Daniel (2007). «Un procés polític difamatori: l'acusació per pecat de sodomia contra Ponç Hug IV». En: Mot, So, Razo, 6 (2007), 18-31.

Miret i Sans, Joaquim (1909). «Notes biogràfiques de Pere Salvatge i Fra Romeu Ça Bruguera ab mostres de la Bíblia catalana rimada de la XIII centúria». En:Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, p. 152-171.

Riquer,Martí de (1964). Història de la literatura catalana. Barcelona: Ariel, vol. II.

Rosselló, Ramon (2003). El procés contra Ponç Hug, comte d'Empúries, per pecat de sodomia. Palma: Lleonard Muntaner.


Referències audiovisuals

  • Les quatre grans cròniques. Crònica de Muntaner, cap. 295.

  • Biografia n.551 per Teresa Vinyoles Vidal
    2010-09-28 14:23:46

    Tornar Inici